អំពីកម្មវិធី
កម្មវិធី Step Profit Team គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារក្រុំហ៊ុន Aristo Investment Management Limited ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares យុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រើគំរូការធ្វើទីផ្សារពហុកម្រិតដែលផ្អែកលើផែនការទីផ្សារជំហាន

Aristo Investment Management Limited
មូលនិធិការពារហានិភ័យបរិមាណ Aristo ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលីកថេនស្ទីនហើយបានបង្កើតប្រាក់ចំណេញពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកអស់រយៈពេល 16 ឆ្នាំ ករុំនៃមូលនិធិការពារហានិភ័យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកវិភាគនិងអ្នកសរសេរកម្មវិធីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ពួកគេប្រើតែវិធីសាស្រ្តគណិតវិទ្យានិងស្ថិតិនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេ ហើយគេប្រើរក្បួនដោះស្រាយគណិតវិទ្យាជាង 10000 ដែលពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តនិងគណនាស្ថិតិនៃប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃ
អ្នកទទួល:
ប្រាក់ចំណេញវិនិយោគដល់ 1,5% ក្នុងមួយថ្ងៃ*
រយៈពេលគឺ 400 ថ្ងៃ
ឱកាសអោយចូលរួមកម្មវិធីដៃគូដែលពឹងផ្អែកលើការធ្វើទីផ្សារលីនេអ៊ែរជាមួយនឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 30%
* យើងមិនធានានូវប្រាក់ចំណូលនេះទេ
អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី
ផលចំណេញ
ការទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីកញ្ចប់វិនិយោគដល់ 1,5% ប្រចាណថ្ងៃក្នុងរយៈពេលគឺ 400 ថ្ងៃ
ផែនការធ្វើទីផ្សារ
ទីផ្សាររួមបញ្ចូលគ្នាដែលពឹងផ្អែកលើផែនការជំហាន (បង្ហាប់) នឹងការទូទាត់ទៅបណ្តាញដល់ 30%
ភាពជឿជាក់
ក្រុំហ៊ុន Aristo Investment Management Limited ធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ 2004
ហានិភ័យទាប
អ្នកគ្រប់គ្រងវិនិយោគប្រើក្បួនដោះស្រាយគណិតវិទ្យាដែលតាមដានលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងឬថយចុះនៃតម្លៃនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យ
កម្មវិធីវិនិយោគ
កម្មវិធីវិនិយោគ Step Profit Team ផ្តល់ជូនវិនិយោគិននូវឱកាសអោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងអត្រាប្រែប្រួលដល់ 1,5 % ក្នុងរយៈពេល 400 ថ្ងៃ
ដល់1,5 %
អត្រាប្រែប្រួល
400
ថ្ងៃ
23:00
ពេលវេលាបង្គរ
អត្រាទិន្នផលនៅ ថ្ងៃធ្វើការជាធម្មតាខ្ពស់ជាង នៅចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាក នេះគឺជាដោយសារវិស័យពាណិជ្ជកម្មមិន​ទាំង​អស់​ទេធ្វើការនៅថ្ងៃនោះនិងក្រុំហ៊ុនគ្មានលទ្ធភាពអោយប្រតិបត្តិការជាមួយប្រាក់ជាទូទៅ ក្នុងករណីតម្លៃចំណេញអវិជ្ជមាន ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សំណងដល់ការខាតបង់របស់វិនិយោគិន ពីមូលនិធិសំណង ទិន្នផលសម្រាប់ថ្ងៃមុនត្រូវបានកំណត់ នៅម៉ោង 23:00 ពេលវេលាម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់វេបសៃ (UTC +8)
ការគណនាប្រាក់ចំណេញ
អត្រាមូលដ្ឋាននៃប្រាក់ចំណេញ:
អត្រាមូលដ្ឋានមធ្យម: 0.92%
កំណើនអត្រាមូលដ្ឋាន:  0.46*
រយៈពេលប្រតិបត្តិការ: 400 ថ្ងៃ
សរុបសម្រាប់រយៈពេលទាំងមូល: 184*
*ការគណនានេះបង្ហាញការដាក់ប្រាក់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីវាយតម្លៃពីប្រាក់ចំណេញមានសក្តានុពល អ្នកអាចជ្រើសរើសការដាក់ប្រាក់នៃចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយចាប់តាំងពី 50 AND និងក្នុងការបង្កើនចំនួន 10 AND

** ការគណនានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអត្រាមូលដ្ឋាននៃប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន ដោយសារអត្រាមូលដ្ឋាននៃប្រាក់ចំណូលប្រែប្រួលនិងអាចផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួនសរុបអាចខុសគ្នាពីការគណនាបច្ចុប្បន្ន
ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃវេទិកាវិនិយោគសកល Antares
ក្លាយជាដៃគូ
ប្រភេទនៃបុព្វលាភ
បុព្វលាភជំហាន
បុព្វលាភជំហាន (ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់គុណវុឌ្ឍិ) គឺជារង្វាន់កំរៃជើងសារដែលបង្ហាញជាភាគរយនៃការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូ វាត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការសម្រេចបាននូវគុណវុឌ្ឍិដែលបានបញ្ជាក់ អ្នកនឹងទទួលបានភាគរយជាក់លាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅកម្រិតមួយដែលគ្មានដែនកំណត់នៃកម្រិតជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក

ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវបានទាក់ទាញអាស្រ័យលើ «គុណវុឌ្ឍិភាគរយ» របស់អ្នក នៅក្នុងប្រភេទនៃប្រាក់រង្វាន់នេះមាន «ច្បាប់បង្ហាប់» ដែលមានន័យថាអ្នកទទួលបានភាពខុសគ្នានៃរង្វាន់រវាងឋានៈ
ឧទាហរណ៍ការគណនា
9%
គុណវុឌ្ឍិភាគរយរបស់អ្នក
5%
គុណវុឌ្ឍិរបស់ដៃគូនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ
9% - 5% = 4%
ផលបូកនៃរង្វាន់របស់អ្នក

ជាឧទាហរណ៍គុណវុឌ្ឍិភាគរយរបស់អ្នកស្មើនឹង 9% អ្នកទទួលបានរង្វាន់នេះសម្រាប់ដៃគូនីមួយៗដែលបានទាក់ទងជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់អ្នក ប្រសិនបើមានដៃគូដែលមានគុណវុឌ្ឍិភាគរយនៅក្នុងរចនាសម្ព័នរបស់អ្នកហើយការតភ្ជាប់ក៏កើតឡើងនៅក្នុងរចនាសម្ព័នរបស់គាត់ផងដែរអ្នកទទួលបានភាពខុសគ្នានៃគុណវុឌ្ឍិភាគរយរបស់អ្នកនិងគាត់ ប្រសិនបើដៃគូមានគុណវុឌ្ 5% ហើយអ្នកគឺ 9% រង្វាន់របស់អ្នកនឹងស្មើនឹង 9%-5%=4%

គុណវុឌ្ឍិភាគរយ
គុណវុឌ្ឍិភាគរយ – នេះគឺជាកម្រិតដែលដៃគូទទួលបាននៅពេលមានល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់ដូចជា: បរិមាណសរុបនៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់ដៃគូដែលបានអញ្ជើញដោយផ្ទាល់(បន្ទាត់ទី 1) បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគនៅក្នុងរចនាសម្ពន្ធ័នៅចំនួនកម្រិតគ្មានកំណត់ទេ


តារាងប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $ បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $ បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $
5% 50 មិនត្រូវការទេ មិនត្រូវការទេ
7% 200 500 500
9% 500 1 000 1 500
10% 1 000 1 500 5 000
11% 1 500 3 000 15 000
12% 2 500 5 000 30 000
13% 3 500 7 500 75 000
14% 5 000 10 000 150 000
15% 7 500 15 000 300 000
16% 10 000 25 000 750 000
17% 15 000 40 000 2 000 000
18% 20 000 70 000 5 000 000
19% 30 000 150 000 15 000 000
20% 50 000 300 000 40 000 000
21% 100 000 500 000 100 000 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 5%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 50
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: មិនត្រូវការទេ
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: មិនត្រូវការទេ
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 7%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 200
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 500
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 500
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 9%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 500
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 1 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 1 500
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 10%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 1 000
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 1 500
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 5 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 11%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 1 500
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 3 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 15 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 12%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 2 500
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 5 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 30 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 13%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 3 500
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 7 500
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 75 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 14%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 5 000
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 10 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 150 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 15%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 7 500
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 15 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 300 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 16%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 10 000
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 25 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 750 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 17%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 15 000
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 40 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 2 000 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 18%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 20 000
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 70 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 5 000 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 19%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 30 000
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 150 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 15 000 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 20%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 50 000
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 300 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 40 000 000
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន គុណវុឌ្ឍិ: 21%
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួន $: 100 000
បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយ $: 500 000
បរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធ* $: 100 000 000
*បរិមាណនៃបន្ទាត់ទីមួយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅនឹងបរិមាណនៃរចនាសម្ព័ន្ធទេ
បុព្វលាភភាពជាអ្នកណែនាំ
បុព្វលាភភាពជាអ្នកណែនាំ – កម្រៃជើងសារដែលដៃគូអាជីវកម្មទទួលបានសម្រាប់បំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់ដើម្បីឈានដល់ស្ថានភាពអាជីព «អ្នកណែនាំ» នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ការបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួនគឺជាការលក់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនឬផលិតផលនៅក្នុងនណ្តាញដៃគូខ្លួន បុព្វលាភត្រូវបានបង្គរនៅពេលឈានដល់ស្ថានភាពអាជីព«អ្នកណែនាំ»ជាក់លាក់ គ្មានកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការទទួលបានឋានៈនេះទេ

នៅកម្មវិធី «បុព្វលាភអ្នកណែនាំ» មានគោលគំនិតដូចជា
សាខាធំ
នេះគឺជាដៃគូដែលត្រូវបានអញ្ជើញដាយខ្លួនឯងដែលមានរចនាសម្ពន្ធ័ដៃគូខ្លួនសរុបជាមួយនឹងបរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគធំបំផុត កញ្ចប់វិនិយោគដែលស្ថិត 5 បន្ទាត់ជម្រៅពីអ្នកត្រូវបានកំណត់បិទក្នុងបរិមាននៃសាខាធំ
សាខាជំនួយ
ដៃគូនៃបន្ទាត់ទីមួយធំជាងគេទីពីរដែលមានរចនាសម្ពន្ធ័ដៃគូសរុបរបស់គាត់ជាមួយនឹងបរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគធំបំផុត កញ្ចប់វិនិយោគដែលស្ថិត 5 បន្ទាត់ជម្រៅពីអ្នកត្រូវបានកំណត់បិទក្នុងបរិមាននៃសាខាជំនួយ
សាខាក្រោយ
ដៃគូនៅបន្ទាត់ទីមួយនិងរចនាសម្ពន្ធ័ដៃគូរបស់គេដែលមិនចូលក្នុងសាខាធំនិងជំនួយ កញ្ចប់វិនិយោគដែលស្ថិត 5 បន្ទាត់ជម្រៅពីអ្នកត្រូវបានកំណត់បិទក្នុងបរិមាណចំហៀង
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ
ផលបូកនៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលត្រូវបានអញ្ជើនដោយផ្ទាល់ខ្លួន
ល័ក្ខខ័ណ្ឌសំរាប់ទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ
ស្ថានភាព បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ បរិមាណសាខាធំ បរិមានសាខាជំនួយ បរិមានសាខាក្រោយ ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត
អ្នកណែនាំ
1កម្រិត
150 មិនត្រូវការទេ 1 250 មិនត្រូវការទេ 1 250 75
អ្នកណែនាំ
2កម្រិត
300 មិនត្រូវការទេ 2 500 មិនត្រូវការទេ 2 500 100
អ្នកណែនាំ
3កម្រិត
450 មិនត្រូវការទេ 4 000 មិនត្រូវការទេ 4 000 150
អ្នកណែនាំ
4កម្រិត
600 មិនត្រូវការទេ 6 000 មិនត្រូវការទេ 6 000 200
អ្នកណែនាំ
5កម្រិត
750 មិនត្រូវការទេ 8 000 មិនត្រូវការទេ 8 000 250
អ្នកណែនាំ
6កម្រិត
900 2 000 12 000 មិនត្រូវការទេ 12 000 300
អ្នកណែនាំ
7កម្រិត
1 050 2 500 16 000 មិនត្រូវការទេ 16 000 400
អ្នកណែនាំ
8កម្រិត
1 200 3 000 24 000 មិនត្រូវការទេ 24 000 500
អ្នកណែនាំ
9កម្រិត
1 350 4 000 32 000 មិនត្រូវការទេ 48 000 750
អ្នកណែនាំ
10កម្រិត
1 500 7 000 55 000 មិនត្រូវការទេ 65 000 1 000
អ្នកណែនាំ
11កម្រិត
2 000 9 500 64 000 មិនត្រូវការទេ 96 000 1 500
អ្នកណែនាំ
12កម្រិត
3 000 12 500 80 000 មិនត្រូវការទេ 160 000 2 300
អ្នកណែនាំ
13កម្រិត
4 000 17 000 170 000 មិនត្រូវការទេ 330 000 4 000
អ្នកណែនាំ
14កម្រិត
5 000 30 000 250 000 មិនត្រូវការទេ 550 000 6 000
អ្នកណែនាំ
15កម្រិត
7 000 50 000 350 000 150 000
ជំនួយទី 1
700 000 10 000
អ្នកណែនាំ
16កម្រិត
10 000 70 000 500 000 250 000
ជំនួយទី 1
1 050 000 15 000
អ្នកណែនាំ
17កម្រិត
15 000 90 000 700 000 400 000
ជំនួយទី 1
1 300 000 20 000
អ្នកណែនាំ
18កម្រិត
20 000 120 000 1 000 000 550 000
ជំនួយទី 1
400 000
ជំនួយទី 2
2 050 000 30 000
អ្នកណែនាំ
19កម្រិត
30 000 150 000 1 500 000 800 000
ជំនួយទី 1
700 000
ជំនួយទី 2
400 000
ជំនួយទី 3
2 600 000 45 000
អ្នកណែនាំ
20កម្រិត
50 000 200 000 2 300 000 1 250 000
ជំនួយទី 1
1 100 000
ជំនួយទី 2
800 000
ជំនួយទី 3
550 000
ជំនួយទី 4
4 000 000 75 000
អ្នកណែនាំ
21កម្រិត
75 000 300 000 2 700 000 1 750 000
ជំនួយទី 1
1 250 000
ជំនួយទី 2
1 100 000
ជំនួយទី 3
800 000
ជំនួយទី 4
550 000
ជំនួយទី 5
6 400 000 140 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 1 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 150
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមាណសាខាធំ: 1 250
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 1 250
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 75
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 2 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 300
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមាណសាខាធំ: 2 500
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 2 500
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 100
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 3 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 450
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមាណសាខាធំ: 4 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 4 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 150
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 4 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 600
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមាណសាខាធំ: 6 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 6 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 200
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 5 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 750
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមាណសាខាធំ: 8 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 8 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 250
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 6 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 900
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 2 000
បរិមាណសាខាធំ: 12 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 12 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 300
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 7 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 1 050
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 2 500
បរិមាណសាខាធំ: 16 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 16 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 400
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 8 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 1 200
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 3 000
បរិមាណសាខាធំ: 24 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 24 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 500
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 9 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 1 350
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 4 000
បរិមាណសាខាធំ: 32 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 48 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 750
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 10 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 1 500
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 7 000
បរិមាណសាខាធំ: 55 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 65 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 1 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 11 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 2 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 9 500
បរិមាណសាខាធំ: 64 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 96 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 1 500
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 12 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 3 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 12 500
បរិមាណសាខាធំ: 80 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 160 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 2 300
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 13 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 4 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 17 000
បរិមាណសាខាធំ: 170 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 330 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 4 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 14 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 5 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 30 000
បរិមាណសាខាធំ: 250 000
បរិមានសាខាជំនួយ: មិនត្រូវការទេ
បរិមានសាខាក្រោយ: 550 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 6 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 15 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 7 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 50 000
បរិមាណសាខាធំ: 350 000
បរិមានសាខាជំនួយ:
ជំនួយទី 1: 150 000
បរិមានសាខាក្រោយ: 700 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 10 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 16 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 10 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 70 000
បរិមាណសាខាធំ: 500 000
បរិមានសាខាជំនួយ:
ជំនួយទី 1: 250 000
បរិមានសាខាក្រោយ: 1 050 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 15 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 17 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 15 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 90 000
បរិមាណសាខាធំ: 700 000
បរិមានសាខាជំនួយ:
ជំនួយទី 1: 400 000
បរិមានសាខាក្រោយ: 1 300 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 20 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 18 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 20 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 120 000
បរិមាណសាខាធំ: 1 000 000
បរិមានសាខាជំនួយ:
ជំនួយទី 1: 550 000
ជំនួយទី 2: 400 000
បរិមានសាខាក្រោយ: 2 050 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 30 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 19 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 30 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 150 000
បរិមាណសាខាធំ: 1 500 000
បរិមានសាខាជំនួយ:
ជំនួយទី 1: 800 000
ជំនួយទី 2: 700 000
ជំនួយទី 3: 400 000
បរិមានសាខាក្រោយ: 2 600 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 45 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 20 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 50 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 200 000
បរិមាណសាខាធំ: 2 300 000
បរិមានសាខាជំនួយ:
ជំនួយទី 1: 1 250 000
ជំនួយទី 2: 1 100 000
ជំនួយទី 3: 800 000
ជំនួយទី 4: 550 000
បរិមានសាខាក្រោយ: 4 000 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 75 000
ស្ថានភាព: អ្នកណែនាំ 21 កម្រិត
បរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន: 75 000
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ: 300 000
បរិមាណសាខាធំ: 2 700 000
បរិមានសាខាជំនួយ:
ជំនួយទី 1: 1 750 000
ជំនួយទី 2: 1 250 000
ជំនួយទី 3: 1 100 000
ជំនួយទី 4: 800 000
ជំនួយទី 5: 550 000
បរិមានសាខាក្រោយ: 6 400 000
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឈានដល់កម្រិត: 140 000

បុព្វលាភការិយាល័យ
បុព្វលាភការិយាល័យ – គឺជាប្រព័ន្ធនៃរង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្មឯករាជ្យនៃ Antares ដែលបានបើកការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងទម្រង់នៃការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែសម្រាប់ការជួលការិយាល័យ ភាគរយបន្ថែមពីចំណូលរចនាសម្ព័ន្ធ ការអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងការបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំពិសេស
តារាងរង្វាន់សម្រាប់ចំណូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធពីបន្ទាត់ទី 4 ដល់បន្ទាត់ទី 10
ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់
4 បន្ទាត់ 0.4
5 បន្ទាត់ 0.5
6 បន្ទាត់ 0.6
7 បន្ទាត់ 0.7
8 បន្ទាត់ 0.8
9 បន្ទាត់ 0.9
10 បន្ទាត់ 1
ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ: 4 បន្ទាត់
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់: 0.4
ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ: 5 បន្ទាត់
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់: 0.5
ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ: 6 បន្ទាត់
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់: 0.6
ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ: 7 បន្ទាត់
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់: 0.7
ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ: 8 បន្ទាត់
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់: 0.8
ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ: 9 បន្ទាត់
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់: 0.9
ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធ: 10 បន្ទាត់
ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់: 1
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងច្បាប់សំរាប់ មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់បុគ្គល
ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានឈានដល់ស្ថានភាពអាជីព «អ្នកណែនាំ» កំរិត 11 នៅកម្មវិធីណាមួយរបស់ Antares អាចបើកការិយាល័យ សូមកត់សម្គាល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានចុះឈ្មោះជានីតិបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយកិច្ចសន្យាការងារជាផ្លូវការនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រធាននីតិបុគ្គល

ទីតាំងការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់ត្រូវស្របគ្នាជាមួយតំបន់ដែលដៃគូរស់នៅស្របពេលដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិច 5 នាក់នៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះដែរ ហើយយ៉ាងហោចណាស់ពីរនាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវមានស្ថានភាពអាជីព «អ្នកណែនាំ» កម្រិត 6 ហើយមិនតិចជាងមនុស្ស 20 នាក់ក្នុង 3 បន្ទាត់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់គាត់ដល់ជម្រៅ 3 កំរិតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរ ហើយក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់ 5 នាក់ត្រូវតែមានស្ថានភាព «អ្នកណែនាំ» កំរិត 6 ឬខ្ពស់ជាង

ប្រសិនបើការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានបើកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់អ្នក អ្នកនឹងឈប់ទទួលរង្វាន់បន្ថែមទៀតតាមកម្មវិធីការិយាល័យពីដៃគូដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់ដៃគូដែលបានបើកការិយាល័យនេះ ប៉ុន្តែប្រសិនបើការិយាល័យនេះត្រូវបានបើកដោយដៃគូអាជីវកម្មដែលស្ថិតនៅបន្ទាត់ទី 1 ទី 2 ឬទី 3 នៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់អ្នកបន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបានភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញកម្មវិធីការិយាល័យពីដៃគូដែលបានបើកការិយាល័យនេះ
តារាងរង្វាន់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានបើកការិយាល័យក្រោមកម្មវិធីការិយាល័យ
ជម្រៅនៃការបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះការិយាល័យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក រង្វាន់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានបើកការិយាល័យក្រោមកម្មវិធីការិយាល័យ
1 បន្ទាត់ 10%
2 បន្ទាត់ 5%
3 បន្ទាត់ 3%
4 បន្ទាត់និងខាងក្រោម 0%
ជម្រៅនៃការបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះការិយាល័យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក: 1 បន្ទាត់
រង្វាន់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានបើកការិយាល័យក្រោមកម្មវិធីការិយាល័យ: 10%
ជម្រៅនៃការបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះការិយាល័យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក: 2 បន្ទាត់
រង្វាន់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានបើកការិយាល័យក្រោមកម្មវិធីការិយាល័យ: 5%
ជម្រៅនៃការបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះការិយាល័យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក: 3 បន្ទាត់
រង្វាន់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានបើកការិយាល័យក្រោមកម្មវិធីការិយាល័យ: 3%
ជម្រៅនៃការបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះការិយាល័យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក: 4 បន្ទាត់និងខាងក្រោម
រង្វាន់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានបើកការិយាល័យក្រោមកម្មវិធីការិយាល័យ: 0%


អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់បើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងផ្នែក «ភាពជាដៃគូជាមួយ Antares», «ការបើកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់បុគ្គល»
“ការផ្សព្វផ្សាយខែធ្នូ 2020”
ការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផលវិនិយោគរបស់ក្រុំហ៊ុន Aristo នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី Step Profit Team នៃវេទិកា Antares អ្នកចូលរួមអាចទទួលបានឧបករណ៍អេបផលនៅពេលពួកគេបំពេញលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ ដៃគូដែលមានកញ្ចប់វិនិយោគមិនតិចជាង 200 AND អាចចូលរួម
នៅសល់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការផ្សព្វផ្សាយ
ថ្ងៃ
ម៉ោង
នាទី
វិនាទី
តារាងប្រាក់រង្វាន់
ស្ថានភាព ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយ (AND) ប្រាក់រង្វាន់
Step 1 7 000 AND Air Pods Pro
Step 2 16 000 AND Air Pods Pro
Apple watch S6
Step 3 35 000 AND Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Step 4 55 000 AND Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Ipad Air 10.9 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ (wi-fi+cellular)
Step 5 75 000 AND Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Ipad Air 10.9 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ (wi-fi+cellular)
Iphone 12 pro Max 256 ជីកាបៃ
Step 6 90 000 AND Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Ipad Air 10.9 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ (wi-fi+cellular)
Iphone 12 pro Max 256 ជីកាបៃ
Macbook Air 13.3 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ, 8 ជីកាបៃ, Intel Core i5
Step 7 100 000 AND Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Ipad Air 10.9 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ (wi-fi+cellular)
Iphone 12 pro Max 256 ជីកាបៃ
Macbook Air 13.3 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ, 8 ជីកាបៃ, Intel Core i5
Apple TV 4K
Apple watch SE
អូប៉ាល័រចល័ត Beats Pill+
ស្ថានភាព: Step 1
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយ (AND): 7 000 AND
ប្រាក់រង្វាន់: Air Pods Pro
ស្ថានភាព: Step 2
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយ (AND): 16 000 AND
ប្រាក់រង្វាន់: Air Pods Pro
Apple watch S6
ស្ថានភាព: Step 3
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយ (AND): 35 000 AND
ប្រាក់រង្វាន់: Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
ស្ថានភាព: Step 4
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយ (AND): 55 000 AND
ប្រាក់រង្វាន់: Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Ipad Air 10.9 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ (wi-fi+cellular)
ស្ថានភាព: Step 5
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយ (AND): 75 000 AND
ប្រាក់រង្វាន់: Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Ipad Air 10.9 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ (wi-fi+cellular)
Iphone 12 pro Max 256 ជីកាបៃ
ស្ថានភាព: Step 6
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយ (AND): 90 000 AND
ប្រាក់រង្វាន់: Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Ipad Air 10.9 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ (wi-fi+cellular)
Iphone 12 pro Max 256 ជីកាបៃ
Macbook Air 13.3 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ, 8 ជីកាបៃ, Intel Core i5
ស្ថានភាព: Step 7
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលទាក់ទាញនៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយ (AND): 100 000 AND
ប្រាក់រង្វាន់: Air Pods Pro
Apple watch S6
Iphone 12 mini 128 ជីកាបៃ
Ipad Air 10.9 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ (wi-fi+cellular)
Iphone 12 pro Max 256 ជីកាបៃ
Macbook Air 13.3 អ៊ីញ 256 ជីកាបៃ, 8 ជីកាបៃ, Intel Core i5
Apple TV 4K
Apple watch SE
អូប៉ាល័រចល័ត Beats Pill+
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម
មានកញ្ចប់វិនិយោគក្នុងកម្មវិធី Step Profit Team ដែលមានតំលៃមុខយ៉ាងតិច 200 AND
រយៈពេលការផ្សព្វផ្សាយ
តាំងពី 00:00:00 ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ដល់ 23:59:59 ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ
លទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយ
លទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី 11 ខែមករា បន្ទាប់ពីនេះអំណោយនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកចូលរួមដែលបានបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយ
ទិដ្ឋភាពសំខាន់!
កញ្ចប់វិនិយោគដែលបានទិញជាទីដំបូងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយ មានតែ 50% នៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលបានទិញជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ
Antares គឺជាអ្វី?
Antares — ជាវេទិកាអន្តរជាតិដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅហុងកុងហើយប្រើប្រាស់គំរូនៃប្រព័ន្ធបញ្ជូនដើម្បីជំរុញផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូនៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។
ក្រុមហ៊ុន Antares បានចាប់ផ្តើមធ្វើការពេលណា​?
ក្រុមហ៊ុនយើងបានចាប់ផ្តើមធ្វើការតាំងពីថ្ងៃទី២ខែមានាឆ្នាំ២០២០ កំនិតនៃករបង្កើតវេទិកាបានកើតឡើងឆ្នាំ២០០៩និងយើងបានបង្កើតវេទិកាអស់រយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយ។
តើក្រុមហ៊ុន Antares រកចំណូលយ៉ាងដូចម្តេច?
ក្រុមហ៊ុន Antares ធ្វើការស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលកំណត់សកម្មភាពរបស់ឈ្មួញកណ្តាលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ក្រុមហ៊ុន Antares ផ្តល់សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ(ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម)ដល់ក្រុមហ៊ុនភាគី​ទី​បីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យវិនិយោគនិងឌីជីថល។ ក្រុំហ៊ុន Antares ទទួលភាគរយនៃប្រេងចំណេញរបស់ក្រុំហ៊ុននោះដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្ម។ សម្រាប់ក្រុំហ៊ុននីមួយៗដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ Antares ធ្វើសវនកម្មពហុដំណាក់កាល ការបង្កើតឬការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ បង្កើតឬបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពវេបសៃរបស់ក្រុំហ៊ុន ផ្តល់ការគាំទ្រជំនាញក្នុងបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននិងដំណើរការអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។
ក្រៅពីនេះក្រុំហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នៃដៃគូអាជីវកម្មឯករាជ្យ ដែលរកឧបករណ៍នៃការបង្កើនប្រាក់ចំណេញខ្លួននិងទទួលយកភាគរយពីប្រាក់ចំណេញរបស់ដៃគូដែលប្រើសេវាកម្មនៃក្រុំហ៊ុនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងអត្រាដល់១០ភាគរយពីចំណេញដែលគេទទួល។
តើក្រុំហ៊ុនមានការិយាល័យផ្លូវការ?
ក្រុំហ៊ុន Antares មានសុទ្ធនៃការិយាល័យនៃក្រុម​អ្នកគ្រប់គ្រងដែលស្ថិតនៅប្រទេសផ្សេងៗនិងការិយាល័យកណ្តាលស្ថិតនៅហុងកុង។ ក្រុំហ៊ុន Antares គ្មានសាខាសម្រាប់ធ្វើការជាមួយអតិថិជន។ ក្រុំហ៊ុនធ្វើការជាមួយអតិថិជនតាមរយៈវែបសាយត៍ជាផ្លូវការរបស់ Antares។
តើចុះឈ្មោះលើវេទិកា Antares យ៉ាងដុចម្ដេច?
នៅពេលបច្ចប្បន្នការចុះឈ្មោះសេរីុលើវេទិកា Antares ត្រូវបានបិទហើយគេអាចធ្វើនេះតែដោយដៃគូសកម្មនៃក្រុំហ៊ូន។ បើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះសូមទាក់ទាញដៃគូសកម្មនៃក្រុំហ៊ុននិងទទួឡការណែនាំចាំបាច់ទាំងអស់។
តើ Antares ទទួលរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ការវិនិយោគណា?
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៃវេទិកា Antares ពឹងផ្អែក​លើរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកផ្ទាល់ខ្លួនគឺ Antares Dollar ()។ ដូច្នេះការទទួលទឹកប្រាក់ពីវិនិយោគិន បង្គរនៃប្រាក់ចំណូលដៃគូ វិនិយោគនិងទៀតត្រូវបានធ្វើដោយរូបិយប័ណ្ណនេះ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ ១ លើវេទិកា Antares ស្មើនឹង ១ ដុល្លារអាមេរិក (USD).
តើខ្ញុំអាចទិញឬលក់ នៅណា?
អ្នកអាចទិញឬលក់ លើសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរដៃគូភាគីទីបីយោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយពួកគេ។ វេទិកា Antares សូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រើវេបសៃដែលអាចទុកចិត្តបានដោយក្រុំហ៊ុន។ នៅពេលបច្ចប្បន្ននៅលើវេទិកាមានសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរដែលអាចទុកចិត្តបានតែមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន អ្នកអាចចូលរួមសេវាកម្មនេះដោយរុញប៊ូតុង "សមតុល្យបញ្ចូលទឹកប្រាក់" ឬ "ដកប្រាក់" វេទិកា Antares ក្រុមហ៊ុននេះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះករទិញ លើសេវាកម្មភាគីទីបីដែលមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនហើយមិនស្ថិតនៅបញ្ជី "ផលិតផលដៃគូ"។
តើក្រុំហ៊ុន Antares ផ្តល់ការធានាសុវត្ថិភាពនិងការត្រឡប់មកវិញនៃមូលនិធិដែលបានវិនិយោគអ្វី?
Antares ជាវេទិកាដែលដាក់ក្រុំហ៊ុនដៃគូជាច្រើនដែលផ្តល់ឧបករណ៍វិនិយោគនិងវេទិកានេះជាអន្តរការីរវាងវិនិយោគិននិងក្រុមហ៊ុនហើយមិនអាចជាអ្នកធានាទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Antares ត្រូវបានបង្កើតយន្តការផ្សេងៗដែលអញ្ជើញអោយផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុនជាមួយនឹងភាពជឿជាក់ខ្ពស់និងហានិភ័យតិចតួចបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិន។ ក្រោយពីនេះក្រុំហ៊ុនមានមូលនិធិប្រាក់បម្រុងដែលត្រូវបានបហ្កើតពីចំណេញលើសរបស់វេទិកានិងវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តរបស់វិនិយោគិនដែលបានប្រើសេវាកម្ម "ការការពាដើមទុន" ដោយទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងនៅកម្មវិធីមួយឬផ្សេងៗ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាទាំងនេះធានាការការពារគួរឱ្យទុកចិត្តនៃផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនបើ​ទោះ​បី​ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន។ ទោះបីជាមានការការពារគួរឱ្យទុកចិត្តក្រុំហ៊ុន Antares ណែនាំឱ្យចាត់ទុកលទ្ធភាពនៃការធ្វើពិពិធកម្មនៃផលប័ត្រវិនិយោគក្នុងចំណោមកម្មវិធីដៃគូវិនិយោគផ្សេងៗ។
តើខ្ញុំធ្វើអ្វីបើខ្ញុំមិនអាចចូលឬភ្លេចពាក្យសម្ងាត់ក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន?
បើអ្នកបានភ្លេចពាក្យសម្ងាត់ខ្លួនសូមប្រើមុខងារ "បានភ្លេចពាក្យសម្ងាត់"។ បើអ្នកមិនអាចចូលគណនីឬភ្លេចអុីមែលសូមសរសេរេសេវាកម្មការគាំទ្រ Antares។
តើគេអាចចុះឈ្មោះគណនីច្រើនក្រោមឈ្មោះតែមួយ?
នៅក្រុំហ៊ុន Antares អ្នកអិនអាចមានគណនីច្រើនក្រោមឈ្មោះតែមួយទេ បើអ្នកល្មើសនឹងច្បាប់នេះក្រុំហ៊ុនអាចបិទគណនីផ្ជាប់មុនទទួលយកការសម្រេចចិត្តលើស្ថានភាពនេះ
តើគោលដៅចម្បងរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares គឺជាអ្វី?
គោលដៅចម្បងរបស់ក្រុំហ៊ុនគឺជាក្លាយទៅជាបណ្តាញចែកចាយធំជាងគេលើពិភពលោក ប្រមូលអ្នកចូលរួមច្រើនជាង៥០លាននាក់ដល់ឆ្នាម២០២៥និងអនុវត្តឧបករណ៍ច្រើនជាងមួយរយមុខទំនិញសម្រាប់ការបង្កើនសុខុមាលភាពរបស់គេ។
តើគេធ្វើវិនិយោគលើវេទិកា Antares យ៉ាងដុចម្ដេច?
Antares ផ្តល់ឧបករណ៍បង្កើតប្រាក់ចំណូលសកម្មនិងសំណល់ជាច្រើន។ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសទិសដៅដែលចូលចិត្តនិងប្រើប្រាស់ការផ្តល់ជូនការវិនិយោគ។
តើក្រុំហ៊ុនមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវឬទេ?
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares ដែលពិពណ៌នាអំពីផែនការគោលដៅនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានស្ថិតលើគេហទំព័រ។
តើបំពេញគណ្នីចាប់ផ្តើមលើវេទិកា Antares យ៉ាងដុចម្ដេច?
អ្នកអាចបំពេញតុល្យភាពដោយសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរខាងក្រៅ Interchange។
តើដក​ យ៉ាងដុចម្ដេច?
អ្នកអាចដកប្រាក់ តាមរយៈសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរដៃគូ Interchange ដោយផ្លាស់ប្តូរវាសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដែលមាន។
តើគេអាចបញ្ជាការទូទាត់ពីក្រុំហ៊ុនញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?
គេអាចបញ្ជាការទូទាត់ពីក្រុំហ៊ុនរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនញឹកញាប់ជាង១០ដងក្នុងមួយខែ។
តើមានបទប្បញ្ញត្តិអ្វីសម្រាប់ដកប្រាក់?
គេដំណើរការសំណើដកប្រាក់យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃសេវាកម្មដៃគូប៉ុន្តែមិនយូរជាង៥ថ្ងៃតាមស្តង់ដាររបស់ Antares។
តើខ្ញុំប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញពីក្រុំហ៊ូនយ៉ាងដូចម្តេច?
ប្រាក់ចំណេញដែលអ្នកបានទទួលពីភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Antares ស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអាជ្ញាធរពន្ធរបស់អ្នក។ នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានប្រព័ន្ធរបាយការណ៍បុគ្គលខ្លួន។ ក្រុំហ៊ុន Antares សូមណែនាំឱ្គោរពតាមច្បាប់ពន្ធនៃប្រទេសរបស់អ្នក​។
តើដកប្រាក់ចំណាយពេលប៉ុន្មាន?
បើយោងតាមវិធាននៃសេវាកម្មដៃគូ Interchange គេទទួលសំណើដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល៤៨ម៉ោង។ បើយោងតាមវិធាននៃ Antares ដកប្រាក់មិនអាចយូរជាង៥ថ្ងៃ។
ហេតុអ្វីគេអាចរារាំងគណនីរបស់ខ្ញុំ?
គេអាចរារាំងគណនីរបស់អ្នកបើគេរកឃើញការរំលោភដូចខាងក្រោម។
គេបានបាន​ហាមឃាត់៖
១ អោយមានគណនីផ្សេងៗដែលរបស់អ្នកមួយ
២ អោយផ្តល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងរយៈពេលការផ្ទៀងផ្ទាត់និងការបំពេញគណនីផ្តាល់ខ្លួន។
៣ អោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីសកម្មភាពរបស់ Antares ដែលបង្ខូចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះនៃក្រុំហ៊ុន។
៤ អោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងដៃគូអាជីវកមដែលបង្ខូចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះនៃ Antares។
៥ អោយបោកបញ្ឆោតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងដៃគូអាជីវកមរបស់ Antares ដោយចេតនា។
៦ អោយព្យាយាមបង្អាក់វេបសៃ Antares វេបសៃរបស់ដៃគូនិងផ្នែកទន់។
៧ លួចស្តាប់ឬការប៉ុនប៉ងលួចឬទទួលបានការចូលប្រើគណនី/កាបូបរបស់អ្នកអ្រើ។
៨ ការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងដៃគូអាជីវកមដល់ភាគីទីបីលើកលែងតែចំឡើយដល់ការសាកសួរជាផ្លូវការរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាល។
៩ ប្រើប្រាស់បណ្តាញ Antares សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬសេវាកម្មនៃក្រុំហ៊ុនផ្សេងទៀត។
១០ អោយប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញានិងម៉ាករបស់ក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន។
១១ ធ្វើអាជីវកម្ម ការចរចានិងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាម Antares។
តើមានកម្រៃជើងសារសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់ណាមួយ?
សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរដៃគូមានអត្រាទិញនិងលក់ ខ្លួនដែលរួមបញ្ចូលកម្រៃជើងសារនៃសេវាកម្មនេះ។ កម្រៃជើងសារនេះអាចប្រែប្រួលពី១%ដល់៥ភាករយអាស្រ័យ​លើរូបិយប័ណ្ណបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ថ្ងៃសប្តាហ៍ឬតាមការសំរេចរបស់រដ្ឋបាលនៃសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរ Interchange។
តើក្រុំហ៊ុនធ្វើការជាមួនរូបិយប័ណ្ណនិងប្រព័ន្ធទូទាត់អ្វី?
ក្រុំហ៊ុនធ្វើការជាមមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុខ្លួន រូបិយប័ណ្ណនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះជា ។ អ្នកអាចទិញ ដោយសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរដៃគូ។
តើខ្ញុំអាចយកមូលនិធិរបស់ខ្ញុំមុនកាលវិភាគឬទេ??
អ្នកអាចយកមូលនិធិរបស់ខ្លួនអាស្រ័យ​លើកម្មវិធីដៃគូវិនិយោគដែលអ្នកបានវិនិយោគ។ វិធាននិងនីតិវិធីលើបញ្ហានេះត្រូវបានសរសេរនៅផ្នែកសំណួរគេសួរញឹកញាប់ (FAQ) នៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ។
តើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះដោយគ្មានតំណបញ្ជូនឬទេ?
អ្នកមិនអាចចុះឈ្មោះដោយគ្មានអ្នកដែលអញ្ជើញ
តើខ្ញុំអាចមានអ្នកឧបត្ថម្ភផ្សេងៗនៅកម្មវិធីផ្សេងៗ?
បាទ។ នៅកម្មវិធីនីមួយៗអ្នកអាចមានអ្នកណែនាំផ្សេងៗដែលយល់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។
តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរអ្នកឧបត្ថម្ភឬទេ?
អ្នកអិនអាចផ្លាស់ប្តូរអ្នកឧបត្ថម្ភទេ
តើខ្ញុំអាចបង្ហាញពីអ្នកទទួលផលនៃគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងករណីស្លាប់ឬទេ?
អ្នកអាចបង្ហាញទិន្នន័យរបស់អ្នកទទួលផលនៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដោយបំពេញសំណុំបែបបទ។ មុខងារនេះនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអនុលោមតាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវ។
តើខ្ញុំត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់ខ្ញុំឬទេ?
នៅក្រុំហ៊ុន Antares អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីខ្លួន។ មុខងារនេះមិនមែនជាមុខងារចាំបាច់ទេប៉ុន្តែក្រុំហ៊ុនសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការបង្កើនសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្រាប់ការស្តារគណនីឡើងវិញ។
តើខ្ញុំធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងម៉េច?
ដើម្បីធ្វើផ្ទៀងផ្ទាត់សូមទៅដល់ផ្នែក «គណនីផ្ទាល់ខ្លួន» និងបំពេញក្នុងវាលដែលត្រូវការទាំងអស់។
តើការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មាន?
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវចំណាយរយៈពេលដល់៥ថ្ងៃការងា។
តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ទីដៃគូនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំឬទេ?
អ្នកមិនអាចយក​ទៅ​ឆ្ងាយ/បន្ថែម/ផ្លាស់ទីដៃគូនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទេ។
តើពន្ធជាអ្វី? តើជម្រើសរបស់គាត់ជះឥទ្ធិពលអ្វី?
ពន្ធកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលរួមនៅកម្មវិធី ពន្ធកំណត់តម្លៃការចូលរួមវិភាគទានគោលដៅនិងពេលវេលារង់ចាំតាមកម្មវិធី គ្រាន់តែពេលវេលារង់ចាំវែងជាងគ្រានតែកម្មវិធីមានប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាង សម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗគេអាចមានពន្ធផ្សេងៗ ជាឧទាហរណ៍ Synergy Auto ធ្វើការជាមួយនឹងពន្ធបែបនេះ: 60%/60 ថ្ងៃ, 45%/99 ថ្ងៃ, 30%/149 ថ្ងៃ.
តើកូតាជាអ្វី? តើខ្ញុំទទួលវាយ៉ាងម៉េច?
កូតាជាឧបករណ៍នៃបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុំហ៊ុន នាយកដ្ឋានវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបើកការចូលដំណើរការទៅកម្មវិធីផ្សេងៗតាមផែនការហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្តល់កូតាថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទ វាអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឱ្យជាលក្ខណៈបុគ្គលដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកគ្រប់គ្រង
តើនាយកឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកណា?
អ្នកដឹកនាំនៃក្រុំហ៊ុន NZ Synergy International Group Limited ជាលោក Dmitriy Vladimirovich Parkin គាត់ក៏ជាប្រធានសហករណ៍អតិថិជនអន្តរជាតិ «Synergy» ដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះលើទឹកដីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
តើការិយាល័យរបស់សហករណ៍អតិថិជនអន្តរជាតិ «Synergy» ស្ថិតនៅណា?
អាសយដ្ឋានផ្លូវនិងពិតប្រាកដរបស់សហករណ៍អតិថិជនអន្តរជាតិ «Synergy» ស្ថិតនៅប្រទេសរុស្សុីនៅទីក្រុងយិកាទីនប៊ឺក ដោយអាសយដ្ឋាន: ផ្លូវ Tkachey, ផ្ទះ 25, ការិយាល័យ 308 អ្នកអាចមកការិយាល័យដោយណាត់ជួប
តើការិយាល័យរបស់ Synergy International Group Limited, NZ ស្ថិតនៅណា?
អាសយដ្ឋានផ្លូនៃការិយាល័យ​ក​ណ្តា​លស្ថិតនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសញូហ្សេលឡែននៅទីប្រជុំជនទីក្រុង Wellington ដោយអាសយដ្ឋាន: Level 24, 1 Willis Street, Wellington Central, Wellington, 6011, NZ.
ហេតុអ្វីគេបានជ្រើសរើសគំរូសហករណ៍សម្រាប់ Synergy?
សហករណ៍អតិថិជនត្រូវបានអភិវឌ្ឍតាមពិភពលោកច្រើនជាង 100 ឆ្នាំនិងថ្ងៃនេះមានច្បាប់ជាច្រើននិងឯកសារបទប្បញ្ញត្តិឯទៀតដើម្បីពិចារណាសហករណ៍អាចទុកចិត្តបាននិងការពារបាន ប្រទេសដែលប្រើគំរូសហករណ៍នៅសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនជាមេដឹកនាំក្នុងជីវភាពរស់នៅ យើងជឿថាគំរូនេះគឺជាជម្រើសល្អបំផុតដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នានៃអតិថិជនរបស់យើង
តើ Synergy នឹងបង្ហាញកម្មវិធីអ្វីណានៅពេលអនាគត?
នីតិវិធីនិងបើកដំណើរការកម្មវិធីអាស្រ័យលើតម្រូវការ មុនចង់បញ្ចប់ឆ្នាំ 2021 យើងផែនការអោយបើក 9 កម្មវិធីទៀយ អ្នកអាចអានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីនោះនៅផ្នែក «ផែនការអភិវឌ្ឍន៍»
តើក្រុំហ៊ុនធ្វ់ការនៅប្រទេសឯទៀតឬទេ? តើខ្ញុំអាចចូលរួមកម្មវិធី Synergy ផ្សេងៗបើខ្ញុំរស់នៅប្រទេសឯទៀតឬទេ?
អ្នកអាចក្លាយទៅជាអ្នកចូលឬយមកម្មវិធី Synergy ពីគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោក ក្រុំហ៊ុនធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានអ៊ីនធឺណិតនិងមនុស្សដែលមានសុបិន្ត គោលដៅនិងបំណងប្រាថ្នាដើម្បីសម្រេចក្តីវា
តើមានអ្វីនៅកញ្ចប់ឯកសារ? តើកិច្ចសន្យាអ្វីនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះកម្មវិធី?
យើងចុះហត្ថលេខាលើ 2 កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមកម្មវិធី:
 1. កិច្ចសន្យានៃការចូលរួមក្និងកម្មវិធីគោលដៅ «Synergy».
 2. កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង
តើក្រុំហ៊ុនមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬទេ?
ការប្រើប្រាស់នៃគំរូសហករណ៍មិនផ្តល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណទេ សហករណ៍មានសិទ្ធិអោយធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចណាមួយប្រសិនបើវាស្របជាមួយនឹងគោលដៅនិងគោលបំណងរបស់វា ប្រសិនបើច្បាប់ផ្តល់សម្រាប់ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៃប្រភេទជាក់លាក់នៃសកម្មភាពសហករណ៍នឹងទាក់ទងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ
តើ Synergy អនុវត្តកម្មវិធីខ្លួនដោយមានចំណេញធំនេះយ៉ាងម៉េច?
សហករណ៍ធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបំពេញគោលដៅខ្លួនដោយការសំរេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលបច្ចប្បន្នដៃគូហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់របស់យើងគឺជាមូលនិធិបណ្តាក់ទុន Catalyst និងមូលនិធិការពារហានិភ័យជាប្រពៃណី Nexus មូលនិធិនៃសហករណ៍ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងការជឿទុកចិត្តនិងគុណឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅ បញ្ជីដៃគូរបស់យើងចេះតែពង្រីក
ហេតុអ្វី Antares ត្រូវបានជ្រើសរើសដូចជាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ? ហេតុអ្វ Synergy មិនផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មខ្លួនដោយខ្លួនឯងទេ?
ការអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវនិងមានសមត្ថភាពនៃក្រុំហ៊ុនជាដំណើរការសំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារជាពិសេសនៅវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងកំហុសផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានធ្វើអាចបំផ្លាញវាទាំងអស់ ដោយសារនិះការជ្រើសរើសដៃគូមានសមត្ថភាព បទពិសោធន៍និងកម្លាំងសំខាន់ណាស់ Antares មានជំនាញក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ វិជ្ជាជីវៈនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវេទិកាត្រូវបានបង្ហាញដោយបទពិសោធន៍របស់ក្រុំហ៊ុនឯទៀត
តើខ្ញុំអាចទទួលឡានដែលថ្លៃប៉ុន្មាន?
មានដែនកំណត់តម្លៃរថយន្តសម្រាប់ឡានដែលត្រូវបានផ្តល់ នៅពេលអនាគតការកំណត់នេះនឹងពង្រីក ការកំណត់បច្ចប្បន្នសម្រាប់ USD: ពី $10.000 ដល់ $50.000.
តាើតម្លៃពេញលេញនៃកម្មវិធីជាអ្វី? តើកម្មវិធីនេះមានអ្វីខ្លះ?
តម្លៃពេញលេញនៃកម្មវិធីមាន 4 ការទូទាត់
 1. ការទូទាត់គោលដៅគឺជាការទូទាត់សម្រាប់ផលិតផលកម្មវិធីអាស្រ័យ​លើពន្ធដែលត្រូវបានជ្រើសរើស
 2. ថ្លៃធានារ៉ាប់រងគឺជាបង់សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើសន្តិសុខពី Largo Insurance - 1% ពីតម្លៃពេញសម្រាប់រៀងរាល់ 30 ថ្ងៃម្តងនៃកម្មវិធី
 3. តម្លៃនៃការធ្វ់កម្មវិធីសកម្មគឹជាការទូទាត់សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី - 1% ពីតម្លៃពេញ
 4. ការបដិសេធពីជំនួយការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបង់បន្ថែមគឺជា 20% ពីតម្លៃនៃផលិតផលកម្មវិធី
តើឡាននឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកណា? (ផ្ទះល្វែង។ល។)?
ក្រោយពីការបញ្ចប់នៃពេលវេលារង់ចាំតាមកម្មវិធីរយៈពេលនៃការជ្រិសរិសនិងចុះឈ្មោះផលិតផលកម្មវិធីចាប់ផ្តើម (រថយន្ត អចលន​ទ្រព្យ។ល។) តិថិជនក្លាយជាម្ចាស់ផលិតផលកម្មវិធីដោយគ្មានដែនកំណត់ទេ
តើខ្ញុំអាចចូលរួមកម្មវិធីមួយច្រើនដងទេ?
ក្នុងរយៈពេលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ដំបូងនៃសហករណ៍គេនឹងដាក់កំហិតការចូលរួមឡើងវិញក្នុងកម្មវិធីមួយ នេះគឺជាចាំបាច់ដើម្បីតិថិជនច្រើននាក់អាចប្រើប្រាស់លទ្ធភាពនេះ
តើសាច់ញាតិអាចចូលរួមកម្មវិធីឬទេ?
បាទ វាមិនផ្ទុយពីច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនទេ
តើគេប្រើរូបិយប័ណ្ណអ្វីខ្លះដើម្បីទិញផលិតផលនិងសេវាកម្មក្រោមកម្មវិធី Synergy?
គេប្រើប្រាស់ដុល្លារ​អាមេរិក ប៉ុន្តែអ្នកអាចពិភាក្សាជម្រើសការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
តើគេធ្វើការជ្រើសរើសផលិតផលឬសេវាកម្មក្រោមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អតិថិជននៅកម្មវិធី Synergy យ៉ាងម៉េច?
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានបញ្ជាក់តាំងពីដើមក្នុងរយៈពេលបញ្ចូលកិច្ចសន្យា តម្លៃនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មមិនត្រូវជាទាបជាងការទូទាត់ក្រោមកម្មវិធីច្រើនជាង 20%. ជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកបានទទួល 50.000 USD សម្រាប់រថយន្តបន្ទាប់មក​អ្នកមិនអាចទិញរថយន្តសម្រាប់ 10.000 USD.
តើបេក្ខជនត្រូវបញ្ជាក់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់រថយន្តដែលគាត់ចង់ទិញនៅដំណាក់កាលណា?
នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ 10 ថ្ងៃមុនកម្មវិធីនឹងចប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនឹងទាក់ទងអ្នកហើយសុំឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសរថយន្ត
តើខ្ញុំត្រូវចាំការទទយលផលិតផលឬសេវាកម្មដល់ពេលណា?
រយៈពេលរង់ចាំអាស្រ័យ​លើពន្ធដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ជាឧទាហរណ៍នៅ Synergy Auto នេះគឺជា 60, 99 ឬ 149 ថ្ងៃនៅ Synergy Moto 80 និង 135 ថ្ងៃនៅ Synergy Home 120 និង 180 ថ្ងៃនិងនៅ Synergy Wedding 90 ថ្ងៃ
តើរថយន្តប្រភេទណានឹងមាននៅកម្មវិធីរថយន្តនេះ? រថយន្តដែលប្រើរួចឬថ្មីពីឃ្លាំងលក់រថយន្ត?
កម្មវិធី Synergy Auto ផ្តល់ជូនសម្រាប់ការទិញរថយន្តថ្មីនិងរថយន្តជជុះ
តើគេអាចបង្កើនឬបន្ថយចំនួនប្រាក់នៅក្រោមកម្មវិធីនៅពេលរង់ចាំរថយន្តឬទេ?
បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគោលដៅអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរផលបូកនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ
តើ «ជំនួយការផ្សព្វផ្សាយជាអ្វី» ជាអ្វី? តើវាមានលក្ខខណ្ឌអ្វី?
ជំនួយការផ្សព្វផ្សាយជាសំណុំនៃសកម្មភាពទីផ្សារដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្សហករណ៍កាន់តែពេញនិយមនិងបង្កើនការទទួលស្គាល់របស់វា ដោយប្រើវាអ្នកអាចសន្សំ 20% លើតម្លៃផលិតផលឬសេវាកម្ម លក្ខខណ្ឌនៃជំនួយការផ្សព្វផ្សាយគឺបុគ្គលសម្រាប់កម្មវិធីនីមួយៗនិងស្ថិតលើគេហទំព័រ Synergy នៅផ្នែក «ការគណនាកម្មវិធី»
 1. សរសេរប្រកាសនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមអំពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Synergy និងការចាប់ផ្តើមនៃកម្មវិធីនៅចុងបញ្ចប់ដែលអ្នកនឹងទទួលបានឡាន / ផ្ទះល្វែង
 2. បន្ទាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីសូមចូលរួមនៅក្នុងរបាយការណ៍រូបថត - វីដេអូពីការបង្ហាញរថយន្ត
 3. សូមសរសេរនិងប្រកាសសការថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន
 4. សូមយីហោរថយន្តរបស់អ្នករយៈពេល 4 ខែបន្ទាប់ពីការបង្ហាញ (របាយការណ៍ម្តងក្នុងមួយខែ)
តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំបដិសេធឬរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃជំនួយការផ្សព្វផ្សាយ?
ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធអោយចូលរួមនៅកម្មវិធីជំនួយការផ្សព្វផ្សាយឬរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់វា ការចំណាយលើកម្មវិធី (រថយន្ត) នឹងត្រូវកើនឡើង 20%ឬពិន័យជាប្រាក់ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងត្រូវគិតថ្លៃលើគណនីខាងក្នុងរបស់អ្នក
តើក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការធានាអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំនឹងមិនបាត់បង់លុយទេ?
យើងបានរកឃើញដំណោះស្រាយពិសេសនិងមានប្រសិទ្ធិភាពដែលការពារអតិថិជនរបស់យើងពីហានិភ័យសទាំងអស់ Synergy បានវញ្ចូលកេច្ចសន្យាជាមួយក្រុំហ៊ុន Largo Insurance នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលមានដើមទុនជាង 450 លាន$. ក៏នេះគឺជាវេទិកាធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្សែសង្វាក់ប្លុក ដើម្បីដាក់បញ្ចាំសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន រូបិយប័ណ្ណសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានគេហៅថា Largo Coin អតិថិជនរាល់នាក់ទទួលបានវត្ថុបញ្ចាំរាវសម្រាប់រយៈពេលនៃការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រគល់ប្រាក់របស់អ្នកវិញនៅពេលណាមួយ ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Synergy នឹងត្រូវបញ្ចប់
តើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមនៅកម្មវិធី Synergy យ៉ាងម៉េច?
នៅពេលបច្ចប្បន្នអ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមវិធីពីរយ៉ាង:

1 — ដោយវេទិកា Antares. អ្នកត្រូវរកឃើអ្នកដែលជាដៃគូសកម្មរបស់ Antares និងសូមគាត់អោយចុះឈ្មោះអ្នកលើវេទិកាឬបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះលើវេបសៃAntares ដោយខ្លួនឯង ក្រោយពីនេះសូមបំពេញគុណវុឌ្ឍិជាក់លាក់និងតែបន្ទាប់ពីនេះអ្នកអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Synergy.
2 — ដោយភ្នាក់ងាររបស់ Synergy. អ្នកត្រូវរកឃើញមនុស្សដែលជាភ្នាក់ងាររបស់ Synergy ដោយខ្លួនឯង ដែលនឹងចុះឈ្មោះអ្នកនៅប្រព័ន្ធ ក្រោយពីនេះអ្នកទទួលសិទ្ធិអោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Synergy.

អ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីទិសដៅទាំងពីរនៅផ្នែក «ចុះឈ្មោះ» លើវេបសៃ Synergy.
តើ Largo Insurance មានគ្រោងការណ៍ធានារ៉ាប់រងណា? តើការធានារ៉ាប់រងថ្លៃប៉ុន្មាន?
នីតិវិធីនៃការធានារ៉ាប់រងក្នុង Largo Insurance ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ Largo Coin ថ្លៃធានារ៉ាប់រងត្រូវបានគណនាយោងតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម: 1% ពីតម្លៃទីផ្សារនៃផលិតផលនៃកម្មវិធីសម្រាប់រាល់ 30 ថ្ងៃនៃរយៈពេលរង់ចាំ ដូច្នេះបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនឹងមាន 2% សម្រាប់កម្មវិធី 60 ថ្ងៃ 3,3% សំរាប់កម្មវិធី 99 ថ្ងៃ និង 5% សំរាប់កម្មវិធី 149 ថ្ងៃ ជាឧទាហរណ៍កម្មវិធីរបស់អ្នកមានរយៈពេល 99 ថ្ងៃ តម្លៃនៃរងយន្តគឺជា 20 000 ដុល្លារ​អាមេរិកនេះមានន័យថា 3,3% នៃតម្លៃនឹងជា 660 ដុល្លារ$. សម្រាប់ទឹកប្រាក់ 660$ ដុល្លារនេះអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់គ្រីប Largo Coin ស្មើនឹងការចូលរួមវិភាគទានគោលដៅរបស់អ្នក អ្នកចុះឈ្មោះកាបូបនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Largo Coin ហើយទទួលបានប្រាក់ចំនួន 900 កាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃកាក់មួយគឺជាមធ្យម 10$, ដុល្លារដែលមានន័យថាអ្នកមានដើមទុន 9000 ដុល្លារ អ្នកមានសិទ្ធិអោយលក់កាក់ទាំងនេះនៅលើការផ្លាស់ប្តូរមួយក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្តូរចំនួន 3 ដែល Largo Coin ត្រូវបានគេទិញលក់ បរិមាណជួញដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់ Largo Coin នៅលើការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ប្រែប្រួលពី 1 ដុល្លារទៅ 3 លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ នេះមានន័យថាអ្នកអាចលក់កាក់ទាំងនេះយ៉ាងងាយស្រួលប្រសិនបើមានតម្រូវការ ក្នុងករណីនេះកិច្ចសន្យារបស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារអ្នកបានប្រើវត្ថុបញ្ចាំហើយត្រឡប់ថ្លៃកម្មវិធីរបស់អ្នកវិញ ប្រសិនបើអ្នកបានរង់ចាំរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលរង់ចាំអ្នកត្រូវតែប្រគល់វត្ថុបញ្ចាំនៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃ Largo Coin មុនពេលទទួលរថយន្ត ដោយមិនសងប្រាក់តម្កល់វិញក្រុម Synergy នឹងមិនបន្តការចុះឈ្មោះរថយន្តទេ តាមបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុន Largo Insurance បានជួលអ្នកកាក់រយៈពេល 99 ថ្ងៃដោយរកបាន 660$, ដែលជាចំណូលរបស់វេទិកា Largo.
តើខ្ញុំអាចទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរអំពី Largo Coin?
អ្នកអាចសួរសេវាកម្មគាំទ្ររបស់យើងលើវេបសៃ ក្រោយពីនេះអ្នកអាចមើលថតនៃសន្និសីទកាសែតជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៃក្រុំហ៊ុន Largo Insurance Azam Shaghaghi លើឆានែល YouTube របស់ Synergy. កាត់បានឆ្លើយសំណួរសំខាន់ស្តីអំពីការធានានិងកាក់ Largo Coin.
ហាេតុអ្វី Synergy ធ្វើការជាមួយ Largo Insurance?
Largo Insurance ដោះស្រាយបញ្ហាទុកចិត្តរវាងអតិថិជននិង Synergy ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្សែសង្វាក់ប្លុក វាអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការធានារ៉ាប់រងភ្លាមៗដោយផ្ទេរទ្រព្យសកម្មរាវដូចជាវត្ថុបញ្ចាំតាមពិភពលោក ភាគីទាំងអស់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង:

អតិថិជនរបស់យើងមិនបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៃការវិនិយោគរបស់ពួកគេទេ
— Synergy ផ្តល់កម្មវិធីសង្គមដែលមានការធានារ៉ាប់រងគឺ 100% ;
— Largo Insuranceទទួលបានភាគរយនៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
ហេតុអ្វី Largo Coin មានតម្លៃ $10, ហើយជាតែងតែនៅកម្រិតនេះ? តើមានការធានាថាអត្រា Largo Coin នឹងមិនធ្លាក់ចុះដល់សូន្យទេ?
Largo Coin គឺជា stablecoin ហើយតម្លៃរបស់វាពឹងផ្អែកតិចតួចលើកត្តាទីផ្សារនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ តម្លៃរបស់ Largo Coin ត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រាក់បញ្ញើធនាគារចំនួនជាង $300 លានដុល្លារហើយនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសវនកម្មឯករាជ្យ ក្រោយពីនេះ Largo Coin បានឈានដល់ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាក់គ្រីបគ្រីស្តាល់ពិភពលោក TOP-25 ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ទំហំជួញដូរប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានរាប់លានដុល្លារ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងលើការផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកចំនួន 3 ហើយមូលធននីយកម្មកាក់លើសពី 300 លានដុល្លារ
តើសេវាកម្ម Escrow ការដាក់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រង និងអាជ្ញាកណ្តាលជាអ្វី?
សេវាកម្ម Escrow ជាសេវាកម្មមួយសម្រាប់ការផ្តល់ការធានាសម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង Largo Insurance ដើរតួជាភាគីទីបីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអតិថិជននិង Synergy Largo ផ្តល់នូវវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការចូលរួមវិភាគទានគោលដៅក្រោមកម្មវិធីរហូតដល់ក្រុមហ៊ុន Synergy បំពេញលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង Largo Insurance ក៏ដើរតួជាអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរវាងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុន
តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីប្រសិនបើខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធិចូលកាបូបដែលវត្ថុបញ្ចាំត្រូវបានរក្សាទុកឬខ្ញុំបានបាត់បង់ Largo Coin របស់ខ្ញុំឬវាត្រូវបានគេលួចពីខ្ញុំ?
អ្នកអាចស្ដារឡើងវិញការចូលប្រើកាបូបដោយប្រើអ៊ីមែលដែលកាបូបត្រូវបានចុះបញ្ជី អតិថិជនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរក្សាទុកពាក្យសម្ងាត់និងការចូលប្រើកាបូបដោយសុវត្ថិភាព គ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលកាក់បានលើកលែងតែគាត់ទេ
Binar Profit Team គឺជាអ្វី?
Binar profit team គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុន Catalyst ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកា Antares។ នៅកម្មវិធីនេះគែប្រើប្រាស់គំរូនៃប្រព័ន្ធបញ្ជូនដោយផ្អែកលើគម្រោងទីផ្សាគោលពីរ។
តើចំនួនអប្បបរមានិងអតិបរមានៃកញ្ចប់វិនិយោគនិងចំនួនប៉ុន្មាន?
កញ្ចប់វិនិយោគអប្បបរមាស្មើនឹង ១០០ ចុះកញ្ចប់វិនិយោគអតិបរមាស្មើនឹង ១០០០០០
តើខ្ញុំអាចមានកញ្ចប់វិនិយោគសកម្មប៉ុន្មាន?
អ្នកប្រើវេទិកា Antares អាចមានកញ្ចប់វិនិយោគសកម្មតែមួយ។
អត្រាមូលដ្ឋានគឺជាអ្វី?
អត្រាមូលដ្ឋានគឺជាចំនួនប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបានបង្ហាញលើផ្ទៃតុរបស់អ្នកប្រើនិងត្រូវបានបង្ហាញជាភាគរយនៃចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគ។ អត្រាមូលដ្ឋានកំណត់ប្រាក់ចំណេញនៅផលប័ត្រវិនិយោគនៃប្រព័ន្ធនិងផ្លាស់ប្តូររាល់ថ្ងៃនិងបង្ហាញប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុំហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ។
តើពួកគេបង់ការប្រាក់នៅបណ្តាញបើយោងតាមកម្មវិធីដៃគូនេះប៉ុន្មាន?
ជាមធ្យមជិត៤០ភាគរយពីចំនួនផលប័ត្រវិនិយោគដែលត្រូវបានលក់ទៅរង្វាន់បណ្តាញដៃគូរបស់ក្រុំហ៊ុន។
តើផលប័ត្រវិនិយោគមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?
ផលប័ត្រវិនិយោគមានរយៈពេល២០០ថ្ងៃ។
តើខ្ញុំអាចគណនាផលចំណេញពីផលប័ត្រវិនិយោគយ៉ាងម៉េច?
អ្នកអាចគណនាផលចំណេញដោយប្រើគណនាការវិនិយោគដែលស្ថិតនៅលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ូនដោយតំណ៖ https://antares.trade/binar-profit-team/#invest..
តើក្រុមហ៊ុន Catalyst រកចំណូលយ៉ាងដូចម្តេច?
ពាណិជ្ជករឈានមុខច្រើនជាងមួយរយនាក់ធ្វើការជាមួយនឹងវិនិយោគនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យជោគជ័យជាឧទាហរណ៍៖ គូរូបិយប័ណ្ណ គ្រីប ឈីបខៀវ កិច្ចសន្យាអនាគត លោហៈមានតម្លៃ ចំណីប្រេងនិងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ។
តើថ្លៃសេវាប្រចាំថ្ងៃគឺជាអ្វី?
ថ្លៃសេវាប្រចាំថ្ងៃ — គឺជាការបង្កើនប្រាក់ចំនេញបន្ថែមក្នុងកញ្ចប់វិនិយោគ។ ថ្លៃសេវាប្រចាំថ្ងៃអាស្រ័យ​លើតម្លៃនៃកញ្ចប់វិនិយោគដូច្នេះកាន់តែ​តម្លៃវាខ្ពស់ជាងកាន់តែថ្លៃសេវាប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់ជាងនិងច្រាសមកវិញ។
តើគេចំណូលបង្គរលើកញ្ចប់វិនិយោគថ្ងៃណា?
បង្គរលើកញ្ចប់វិនិយោគនៅកម្មវិធីនេះត្រូវបានចំណូលរាល់ថ្ងៃ។ ជាធម្មតាអត្រាទិន្នផលនៅថ្ងៃធ្វើការខ្ពស់ជាងនៅចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាក។ នេះគឺជាដោយសារវិស័យពាណិជ្ជកម្មមិន​ទាំង​អស់​ទេធ្វើការនៅថ្ងៃនោះនិងក្រុំហ៊ុនគ្មានលទ្ធភាពអោយប្រតិបត្តិការជាមួយប្រាក់នៅគ្រប់ទិសដៅទេ។ ក្រោយពីនេះក្រុំហ៊ុនសិទ្ធិមិនចំណូលបង្គរនៅថ្ងៃពិសេស នៅពេលពាណិជ្ជកម្មមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការបាត់បង់ដើមទុនហើយនឹងការងារបច្ចេកទេសចាំបាច់ជាឧទាហរណ៍ធ្វើឱ្យទាន់សម័យកម្មវិធីដែលទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម។ ជាធម្មតានីតិវិធីបែបនេះត្រូវបានធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអន្តរជាតិ។
តើក្រុំហ៊ុនអាចមានផលចំណេញអវិជ្ជមានលើកញ្ចប់វិនិយោគឬទេ?
អាងវិនិយោគរបស់ក្រុំហ៊ុនត្រូវបានចែករំលែករវាងពាណិជ្ជករក្រុំហ៊ុនមួយរយនាក់ដែលគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិនិយោគិន។ ដោយសារនេះពាណិជ្ជករមួយអ្នកឬខ្លាស់នៃចំនួនសរុបអាចមានផលចំណេញអវិជ្ជមាន។ នៅលើទំងន់មធ្យមភាគច្រើននៃពាណិជ្ជករបង្ហាញសក្ដានុពលវិជ្ជមាននៃផលចំណេញញើយនេះនេះនាំឱ្យមានសេណារីយ៉ូវិជ្ជមានសម្រាប់បរិយាកាសវិនិយោគ។ តម្លៃវិជ្ជមាននៃប្រាក់ចំណេញបានបង្កើតឡើងសម្រាប់វិនិយោគិនរាល់នាក់ជាទូទៅនិងជាពិសេស។
តើគេបញ្ចូលកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងវិនិយោគិនឬទេ?
ជាមួយនឹងវិនិយោគិនរាល់នាក់គេបញ្ចូលកិច្ចសន្យាវិនិយោគបុគ្គលស្របច្បាប់។ នៅកិច្ចសន្យានេះគេបានសរសេរជា​លំអិតសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្វាភាគីនិងកំណត់ទំនួលខុសត្រូវសំរាប់ការមិនអនុលោម។
តើខ្ញុំអាចត្រឡប់មូលនិធិវិនិយោគរបស់ខ្ញុំមុនកាលវិភាគឬទេ?
ការត្រឡប់មូលនិធិវិនិយោគមុនកាលវិភាគមិនបានផ្តល់ទេ។ មេកានិចនៃកញ្ចប់វិនិយោគរួមបញ្ចូលការត្រឡប់មកវិញនៃការដាក់ប្រាក់នឹងចំណូលបង្គររាល់ថ្ងៃ។ ជាពិសេសការចំណូលបង្គររាល់ថ្ងៃមានផ្នែកតូចមួយនៃផលបូកដែលអ្នកបានវិនិយោគនិងភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានបង្គរ។
តើខ្ញុំអាចអានកម្មវិធីដៃគូ Binar Profit Team នៅណា?
អ្នកអាចអានកម្មវិធីដៃគូនេះលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares ដោយចុចលើតំណ៖ https://antares.trade/binar-profit-team/#about.
តើកម្មវិធីវិនិយោគនេះធ្វើការយ៉ាងម៉េច?
មេកានិចនៃ Binar Profit Team៖
 1. បើសិនជាអ្នកមិនមែនជាដៃគូទី១ជាងក្រោយពីការចុះឈ្មោះអ្នកណែនាំដែលបានចាត់តាំងត្រូវដាក់អ្នកក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង។ ប្រសិនបើនេះមិនបានកើតឡើងទេ ប្រព័ន្ធនឹងចែកចាយអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 2. ការបិទនៃគូគោលពីរកើតឡើងក្នុងរយៈពេលបរិមាណពហុគុណចំនួន១០០លេចឡើងនៅជើងខាងឆ្វេងនិងជើងខាងស្តាំ។
  ជាឧទាហរណ៍បើអ្នកនាបទាក់ទាញដៃគូពីរនាក់ក្នុងចំនួន២៥០ និងទាក់ទាញគេទៅជើងគោលពីរផ្សេងពីគ្នាបន្ទាប់មក២៥០ នឹងចូលក្នុងការចំណូលរបស់ជើងទាំងពីរ ការគោលពីរនឹងបិតនិងចំណុច២០០នឹងត្រូវបានដកប្រាក់ពីជើងទាំងពីរ។ នៅសល់លើជើងទាំងពីរនឹងមាន៥០ចំណុច។
 3. ការចុុះឈ្មោះទីមួយនៃដៃគូររបស់អ្នកនៅកម្មវិធីនេះនឹងដាក់គាត់ក្នុងជើងឧបត្ថម្ភរប់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកមិនអាចដាក់ដៃគូរបស់អ្នកក្នុងជើងគោលពីរផ្នែកខាងក្នុងទេ។
 4. ការគោលពីរត្រូវធ្វើការ (បិទ) រាល់៣០នាទី។ ដឿម្បីធ្វើនេះអ្នកត្រូវការបរិមាននៅជើងខាងឆ្វេងនិងជើងខាងស្តាំនិងការធ្វើឱ្យក្មវិធីសកម្ម។
ការធ្វើការគោលពីរសកម្មគឺជាអ្វី?
ជាឧទាហរណ៍បើអ្នកនាបទាក់ទាញដៃគូពីរនាក់ក្នុងចំនួន២៥០ និងដាក់គេទៅជើងគោលពីរផ្សេងពីគ្នាបន្ទាប់មក២៥០ គោលពីរនឹងបិតនិង២០០ចំណុចនឹងត្រូវបានដកប្រាក់ពីជើងទាំងពីរ។ នៅសល់លើជើងទាំងពីរនឹងមាន៥០ចំណុច។

តើក្រុំហ៊ុននេះត្រូវបានចុះបញ្ជីពេលណានិងកន្លែងណា?
ក្រុំហ៊ុន Catalyst ត្រូវបានចុះបញ្ជីឆ្នាំ១៩៩៤នៅសិង្ហបុរី។ ថ្ងៃទី១១ខែមានាក្រុំហ៊ុន Catalyst ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅនូវែលសេឡង់ដោយសារអាជីវកម្មកាន់តែមានលក្ខណៈមានផាសុខភាពនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការចំណាយ។ អនុលោមតាមតម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យរបស់នូវែលសេឡង់គេបាន​ចូលរួម​ចំណែក​ដើមទុន​ផ្ទាល់ដែលបានអនុញ្ញាតស្មើនឹង៣,០០០,០០០ដុល្លានូវែលសេឡង់ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងតារាងតុល្យការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្មើនឹង១,៩០០,០០០ដុល្លារអាមេរិក។
តើក្រុំហ៊ុនធ្វើការរយៈពេលប៉ុន្មាន?
ក្រុំហ៊ុន Catalyst ធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤។
តើក្រុំហ៊ុននេះមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មឬទេ?
អាជ្ញាប័ណ្ណនិងឯកសារលិខិតអនុញ្ញាតទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ុន https://catalysts.finance/.
តើក្រុំហ៊ុនផ្តល់រាយការណ៍ពីការងារខ្លួនឬទេ?
ក្រុំហ៊ុនចេញផ្សាយព័ត៌មានជាមួយនឹងរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់ដែលអ្នកអាចរកឃើញលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ុននៅក្នុងផ្នែក «ព័ត៌មាន»។
តើកម្មវិធីវិនិយោគនេះធ្វើការយ៉ាងម៉េច?
មេកានិចនៃ Binar Profit Team៖
 1. បើសិនជាអ្នកមិនមែនជាដៃគូទី១ជាងក្រោយពីការចុះឈ្មោះអ្នកណែនាំដែលបានចាត់តាំងត្រូវដាក់អ្នកក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង។ ប្រសិនបើនេះមិនបានកើតឡើងទេ ប្រព័ន្ធនឹងចែកចាយអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 2. ការបិទនៃគូគោលពីរកើតឡើងក្នុងរយៈពេលបរិមាណពហុគុណចំនួន១០០លេចឡើងនៅជើងខាងឆ្វេងនិងជើងខាងស្តាំ។
  ជាឧទាហរណ៍បើអ្នកនាបទាក់ទាញដៃគូពីរនាក់ក្នុងចំនួន២៥០ និងទាក់ទាញគេទៅជើងគោលពីរផ្សេងពីគ្នាបន្ទាប់មក២៥០ នឹងចូលក្នុងការចំណូលរបស់ជើងទាំងពីរ ការគោលពីរនឹងបិតនិងចំណុច២០០នឹងត្រូវបានដកប្រាក់ពីជើងទាំងពីរ។ នៅសល់លើជើងទាំងពីរនឹងមាន៥០ចំណុច។
 3. ការចុុះឈ្មោះទីមួយនៃដៃគូររបស់អ្នកនៅកម្មវិធីនេះនឹងដាក់គាត់ក្នុងជើងឧបត្ថម្ភរប់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកមិនអាចដាក់ដៃគូរបស់អ្នកក្នុងជើងគោលពីរផ្នែកខាងក្នុងទេ។
 4. ការគោលពីរត្រូវធ្វើការ (បិទ) រាល់៣០នាទី។ ដឿម្បីធ្វើនេះអ្នកត្រូវការបរិមាននៅជើងខាងឆ្វេងនិងជើងខាងស្តាំនិងការធ្វើឱ្យក្មវិធីសកម្ម។
ការធ្វើការគោលពីរសកម្មគឺជាអ្វី?
ជាឧទាហរណ៍បើអ្នកនាបទាក់ទាញដៃគូពីរនាក់ក្នុងចំនួន២៥០ និងដាក់គេទៅជើងគោលពីរផ្សេងពីគ្នាបន្ទាប់មក២៥០ គោលពីរនឹងបិតនិង២០០ចំណុចនឹងត្រូវបានដកប្រាក់ពីជើងទាំងពីរ។ នៅសល់លើជើងទាំងពីរនឹងមាន៥០ចំណុច។

តើគូគោលពីរបិទញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?
ម្តងក្នុង៣០នាទីបើគោលពីររបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើសកម្ម។

How to Register on the Antares Platform

How to Make a Deposit on the Antares Platform

How to Buy an Investment Package

How to Register a New Partner

How to Change Personal Data on the Platform

What is Start Wallet, Bonus Wallet, Transaction Wallet and How to Use Them

How to Use Insurance for Additional Protection of Invested Funds

How to Pass Verification on the Platform

Antares wallets on the Line Profit Team program

How do I make a deposit to the Antares platform using the Line Profit Team program?

How can I purchase an investment package under the Line Profit Team program?
វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ
វេបសៃបណ្តុំព័ត៌មាននៃក្រុំហ៊ុនដែលបានស្នើសុំសេវាកម្មការផ្សព្វផ្សាយនិងត្រូវបានធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ ក្រុមហ៊ុនក្លាយជាអាចប្រើបានសម្រាប់អន្តរកម្មជាមួយភ្នាក់ងារសក្តានុពល អតិថិជនមនុស្សធម្មជាតិនិងពាណិជ្ជកម្មលើលក្ខខណ្ឌដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។ វេទិកា Antares ទទួលការប្រាក់អន្តរការីសម្រាប់ការបង្កើតចំណូលនៃទំនិញនិងសេវាកម្មដោយកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម។
ក្រុំហ៊ុនដៃគូ
នីតិបុគ្គលដែលមានទម្រង់បែបបទអង្គការនិងច្បាប់ផ្សេងពីគ្នា ដែលបានឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយទំនិញនិងសេវាកម្មដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារនៃវេទិកា Antares។
វិនិយោគិន
នីតិបុគ្គលឬមនុស្សធម្មជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយក្រុំហ៊ុនដៃគូមួយឬច្រើននៃ Antares និងមានយ៉ាងហោចណាស់កញ្ចប់វិនិយោគសកម្ម​មួយ។
ដៃគូអាជីវកម្ម Antares
អ្នកប្រើដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះលើវេបសៃ antares.trade ដែលចូលរួមនៅកម្មវិធីវិនិយោគដៃគូនុងមានសេទ្ធអោយធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកា Antares
គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ដៃគូអាជីវកម្ម (Back Office)
ការិយាល័យនិម្មិតរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលស្ថិតលើវេបសៃជាផ្លូវការនៃក្រុំហ៊ុន Antares ដែលបង្ហាញការងារនៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់គាត់និងការបញ្ជាទិញត្រូវបានធ្វើឡើង នៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនមានឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មដូចជារចនាសម្ព័ន្ធឈើ ឯកសារ ដំណឹង សំភារៈបង្រៀន ប្រវត្តិនៃការទិញ ផលិតផលនិងការបន្ថែមប្រាក់រង្វាន់
ការផ្ទៀងផ្ទាត់
នីតិវិធីនៃករបញ្ជាក់ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួននៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនលើវេបសៃ antares.trade នៅផ្នែក «សន្តិសុខ»
លេខកូដសម្ងាត់
ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាសម្ងាត់នៃអក្សរឬលេខដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអតិថិជនឬដៃគូនៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន វាចាំបាច់ដើម្បីការពារទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកបន្លំនិងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់នៃគណនីផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយចម្ងាយ ព័ត៌មាននេះត្រូវតែដឹងអោយតែម្ចាស់គណនីប៉ុណ្ណោះនិងលាក់ពីអ្នកដទៃយ៉ាងហ្មត់ចត់ លេខកូដមិនបានបង្ហាញនៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន
AND (ដុល្លារ Antares)
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកគឺជាឯកតានៃគណនីនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares ស្មើនឹងដុល្លារអាមេរិក Antares Limited ធានាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រើ AND គណនេយ្យនិងការអនុវត្តនៃ AND ត្រូវបានធ្វើដោយពឹងផ្អែកលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នៃ AND.
ID, (Partner ID)
លេខអត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលត្រូវបានផ្តល់ដល់ដៃគូអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេលចុះឈ្មោះលើវេបសៃ Antares
តំណបញ្ជូន
តំណលើវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬវេបសៃរបស់ដៃគូ ដែលមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណពីសេសរបស់អ្នកប្រើ ដោយសារការកំណត់អត្តសញ្ញាណនេះអ្នកប្រើត្រុូវបានផ្ជាប់ទៅបណ្តាញអ្នកឧបត្ថម្ភនិងទទួលប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូន
គណនីប្រាក់រង្វាន់
ប្រភេទនៃសមតុល្យទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកសម្រាប់ចំណូលបង្គរលើកញ្ចប់វិនិយោគនិងប្រាក់រង្វាន់ទីផ្សារ

ប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោមអាចធ្វើបាននៅលើគណនីនេះ
- ការទិញផលិតផលឬសេវាកម្មពីក្រុំហ៊ុនដៃគូរបស់ Antares;
- ការបញ្ជូន AND ទៅក្នុងគណនីប្រតិបត្តិការ;
- ការបង្កើតស្នើសុំដកប្រាក់ AND
គណនីចាប់ផ្តើម
ប្រភេទនៃសមតុល្យទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលត្រូវបានបំពេញដោយឧបករណ៍ទូទាត់ប្រាក់របស់ក្រុំហ៊ុន

ប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោមអាចធ្វើបាននៅលើគណនីនេះ
- ការទិញផលិតផលឬសេវាកម្មពីក្រុំហ៊ុនដៃគូរបស់ Antares;
- ការបញ្ជូន AND ទៅក្នុងគណនីប្រតិបត្តិការ;
- ការទិញផលិតផលឬសេវាកម្មពីក្រុំហ៊ុនដៃគូរបស់ Antares;
- ការបញ្ជូន AND ទៅក្នុងគណនីប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួន
គណនីប្រតិបត្តិការ
ប្រភេទនៃសមតុល្យទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលទទួលបង្គរលើកញ្ចប់វិនិយោគ ប្រាក់រង្វាន់និងការបញ្ជូនពីដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងទៀត

ប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោមអាចធ្វើបាននៅលើគណនីនេះ
- ការទិញផលិតផលឬសេវាកម្មពីក្រុំហ៊ុនដៃគូរបស់ Antares;
- ការបញ្ជូន AND ទៅក្នុងគណនីប្រតិបត្តិការ;
- ការទិញផលិតផលឬសេវាកម្មពីក្រុំហ៊ុនដៃគូនិងការបញ្ជូន AND ទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀត
កញ្ចប់វិនិយោគ
ផលិតផលរបស់ក្រុំហ៊ុនដែលត្រូវបានដាក់នៅកម្មវិធីវិនិយោគដៃគូរបស់វេទិកា Antares នៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់សង ភាពបន្ទាន់និងប្រាក់ចំណេញ
ទិន្នផលលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភកញ្ចប់វិនិយោគប្រចាំថ្ងៃ
ភាគរយបន្ថែមដល់ការត្រឡប់មកវិញពីកញ្ចប់វិនិយោគដែលអាស្រ័យលើផលបូកវិនិយោគ ការវិនិយោគកាន់តែច្រើនភាគរយបន្ថែមកាន់តែច្រើន
ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងកញ្ចប់វិនិយោគ
ករទិញកញ្ចប់វិនិយោគនិកាយខ្ពស់ជាងនេះដោយការទូទាត់បន្ថែមនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការ ក្រោយពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងអ្នកកលាយទៅជាម្ចាស់នៃកញ្ចប់វិនិយោគនិកាយខ្ពស់ជាងនេះនិងកញ្ចប់វិនិយោគមុនត្រូវបានលុបចេញពីប្រព័ន្ធ ក្នុងរយៈពេលការកំណត់ផលបូកនៃការទូទាត់បន្ថែមក្នុងរយៈពេលការទិញកញ្ចប់វិនិយោគនិកាយខ្ពស់ជាង គណនាឡើងវិញនូវប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានតាមកញ្ចប់បច្ចប្បកើតឡើង វាត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកក្នុងរយៈពេលករផ្លាស់ប្តូរកញ្ចប់មុនលើកញ្ចប់ធំជាង
ផលប័ត្រវិនិយោគ
កញ្ចប់វិនិយោគដែលត្រូវបានទិញដោយដៃគូអាជីវកម្មហើយបង្ហាញនៅតារាងគណនេយ្យពិសេសនៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដែលបង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់អំពីការងាររបស់វា
ផលប័ត្រគ្រីប
ការច្របាច់បញ្ចូលទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបផ្សេងៗស្មុគស្មាញរបស់វិនិយោគិនក្នុងសមាមាត្រត្រឹមត្រូវ
ឧស្សាហកម្ម MLM
នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតដើម្បីការពារអតិថិជនពីហានិភ័យវិនិយោគ វាមានកម្រិតនៃការការពារផ្សេៗ៖ «Investment protection», «Profit protection».
ផែនការទីផ្សារ (ផែនការសំណង)
ក្បួនដោះស្រាយ ច្បាប់ នីតិវិធីនិងគោលការណ៍របស់ក្រុំហ៊ុនដែលកំណត់បរិមាណនិងនីតិវិធីសម្រាប់បង្គរនៃកម្រៃជើងសារដល់ដៃគូអាជីវកម្មសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មនិងផលិតផលនៃក្រុំហ៊ុនដែលត្រូវបានដាក់លើវេទិកា Antares ការធ្វើទីផ្សារកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្តល់ទិសដៅដល់ការអភិវឌ្ឍន៍នៃពាណិជ្ចកម្ម Antares
អ្នកឧបត្ថម្ភព័ត៌មាន (អ្នកអញ្ជើញ, អ្នកណែនាំ, អ្នកថែរក្សា)
ដៃគូអាជីវកម្មដែលធ្វើសកម្មភាពព័ត៌មាននិងពិគ្រោះយោបល់ឆ្ពោះទៅមនុស្សធម្មជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសកម្មភៃពដៃគូជាមួយក្រុំហ៊ុន
រចនាសម្ព័ន្ធឈើ
រូបភាពច្បាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូ នៅរចនាសម្ព័ន្ធនេះមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃដៃគូអាជីវកម្ម
upline
ដៃគូខ្សែទឹកខាងលើទាំងអស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក
អ្នកឧបត្ថម្ភ, អ្នកថែរក្សា, អ្នកណែនាំ
upline ដែលបានរាបរៀបរាប់អ្នកអំពីលទ្ធភាពវិនិយោគនេះនិងទទួលអ្នក ដែលបានចុះឈ្មោះអ្នកលើវេទិកាវិនិយោគនេះ
ផែនការធ្វើទីផ្សារគោលពីរ
ប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ ដោយប្រើវាពីរសាខាដៃគូ (ឆ្វេង​និង​ស្តាំ) បានសាងសង់និងការទូទាត់កើតឡើងពីរចនាសម្ព័ន្ធចំណូលទាំងអស់មិនថាជម្រៅទេ
ផែនការធ្វើទីផ្សារលីនេអ៊ែរ
ប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញដែលអញ្ជើញអោយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកចែកចាយហើយគ្មានដែនកំណត់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃទទឹងរចនាសម្ព័ន្ធទេ ប៉ុន្តែកំណត់ឱ្យស៊ីជម្រៅ
កម្មវិធី Binar Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុន Catalyst ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares ដែលប្រើគំរូនៃប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលពឹងផែនការសំណងផ្អែកលើផែនការសំណងគោលពីរ
កម្មវិធី Line Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុន «Nexus Financial Management Limited» ដែលប្រើគំរូនៃប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលពឹងផ្អែកលើផែនការសំណងផ្អែកលើផែនការសំណង
កម្មវិធី Token Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនៃជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុថូខឹនសម្រាប់ IPO Antares ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares ដែលប្រើគំរូនៃទីផ្សារពហុកម្រិតដែលពឹងផ្អែកលើផែនការសំណងផ្អែកលើផែនការសំណង
កម្មវិធី Synergy Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយ Antares សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពួកក្រុំហ៊ុន Synergy វាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីពីសេសជាឧទាហរណ៍៖ Synergy Auto, ដែលអញ្ជើញអោយទិញឡានដោយមានការបញ្ចុះតំលៃដល់ 70%, កម្មវិធី Synergy Home, ដែលអញ្ជើញអោយទិញទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅដ្ឋានតាមពិភពលោកសម្រាប់ 40% ឬ 25% ពីតម្លៃរបស់វា។ល។
កម្មវិធី Matrix Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ក្រុំហ៊ុន «Capital Financial Markets Limited» ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares ដែលប្រើគំរូនៃប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលពឹងផ្អែកលើផែនការទីផ្សារម៉ាទ្រីស
កម្មវិធី Coin Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយ crypto Largo Coin, ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares គ្រីបនេះជារបស់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម Largo Coin LLC ការផ្សព្វផ្សាយនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនេះពឹងផ្អែកលើគំរូការរីកចម្រើនរង្វាន់កាន់តែកើនឡើងសម្រាប់ការពេញនិយមនិងការរីករាលដាលគ្រីប Largo Coin.
កម្មវិធី Options Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយនៃការទាក់ទាញវិនិយោគសម្រាប់វេទិកាល្បែងដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកា Antares ប្រើគំរូនៃប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលពឹងផ្អែកលើផែនការទីផ្សារកូនកាត់
កម្មវិធី Union Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយវេទិកាបង់ការទុកចិត្ត Union of Free ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ Antares ប្រើគំរូនៃប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលពឹងផ្អែកលើផែនការទីផ្សារកូនកាត់
ផែនការទីផ្សារម៉ាទ្រីស
ប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញដោយបំពេញតារាងបណ្តាញមេគុណ (តារាងម៉ាទ្រីសដែលមាន 7 កន្លែង)
គុណវុឌ្ឍិ (Qualification)
លក្ខខណ្ឌដែលដៃគូត្រូវបំពេញដើម្បីទទួលស្ថានភាពនិងសេទ្ធិអោយទទួលរង្វាន់ដែលត្រូវគ្នា
រយៈពេលគុណវុឌ្ឍិ (Qualification period)
រយៈពេលចេញវិក្កយបត្រនៅពេលដៃគូអាជីវកម្មបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃគុណវុឌ្ឍិដែលបានបញ្ជាក់និងទទួលស្ថានភាពដែលត្រូវគ្នា
បុព្វលាភលីនេអ៊ែរ
ប្រាក់រង្វាន់ដែលដៃគូអាជីវកម្មទទួលសម្រាប់ការលក់សេវាកម្មឬផលិតផលនៃក្រុំហ៊ុនដៃគូនៅរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួន រចនាសម្ព័ន្ធនៃការធ្វើទីផ្សារនេះមិនត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងទទឹងហើយមានបន្ទាន់ខ្លះក្នុងជម្រៅ
បុព្វលាភគោលពីរ
ប្រាក់រង្វាន់ដែលដៃគូអាជីវកម្មទទួលសម្រាប់ការចែកចាយស្មើៗគ្នានូវបរិមាណជាក់លាក់នៃការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុំហ៊ុនដៃគូនៅសាខាខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នកណែនាំ
ឈ្មោះនៃស្ថានភាពអាជីពសម្រាប់ដៃគូនៃវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares. ស្ថានភាពត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់ការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធមាន 5 បន្ទាន់ក្នុងជម្រៅនិងការបំពេញលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់តាមចំណូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូ
បុព្វលាភ
ប្រាក់រង្វាន់ កម្រៃជើងសារ ដែលត្រូវបានបង្ករដល់ដៃគូអាជីវកម្មសម្រាប់ការបំពេញលក្ខខណ្ឌការធ្វើទីផ្សារ
បុព្វលាភភាពជាអ្នកណែនាំ
ប្រាក់រង្វាន់ដែលដៃគូអាជីវកម្មទទួលសម្រាប់ការបំពេញលក្ខនណ្ឌគុណវុឌ្ឍិដើម្បីបិតស្ថានភាព «អ្នកណែនាំ» ស្ថានភាព «អ្នកណែនាំ» ជាកើនឡើងនិងគ្មានការកំណត់ពេលសម្រាប់សមិទ្ធិផលវាទេ បុព្វលាភអ្នកណែនាំមាននៅក្នុងកម្មវិធី Binar Profit Team, Line Profit Team.
ស្ថានភាពរូបភាព
គុណវុឌ្ឍិដែលត្រូវបានផ្តល់ដល់ដៃគូអាជីវកម្មដែលបានសមិទ្ធិផលស្ថានភាពអាជីព «អ្នកណែនាំ» ជាក់លាក់

មាន 5 ស្ថានភាពរូបភាព:
Basic — ស្ថានភាពនេះត្រូវបានផ្តល់ដល់ដៃគូអាជីវកម្មដែលមានស្ថានភាពអ្នកណែនាំតាំងពីកម្រិត 1 ដល់កម្រិត 5
Professional — ស្ថានភាពនេះត្រូវបានផ្តល់ដល់ដៃគូអាជីវកម្មដែលមានស្ថានភាពអ្នកណែនាំតាំងពីកម្រិត 6 ដល់កម្រិត 10
Master — ស្ថានភាពនេះត្រូវបានផ្តល់ដល់ដៃគូអាជីវកម្មដែលមានស្ថានភាពអ្នកណែនាំតាំងពីកម្រិត 11 ដល់កម្រិត 14
Coach — ស្ថានភាពនេះត្រូវបានផ្តល់ដល់ដៃគូអាជីវកម្មដែលមានស្ថានភាពអ្នកណែនាំតាំងពីកម្រិត 15 ដល់កម្រិត 18
Top leader — ស្ថានភាពនេះត្រូវបានផ្តល់ដល់ដៃគូអាជីវកម្មដែលមានស្ថានភាពអ្នកណែនាំតាំងពីកម្រិត 15 និងខ្ពស់ជាងនេះ
បុព្វលាភរូបភាព
ន្រាក់រង្វាន់ដែលដៃគូអាជីវកម្មទទួលសម្រាប់សមិទ្ធិផលស្ថានភាពអាជីពផ្សេងៗនៅក្រុំហ៊ុន បុព្វលាភរូបភាពមាននៅក្នុងកម្មវិធី Binar Profit Team, Line Profit Team.
បុព្វលាភការិយាល័យ
ប្រាករង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្មដែលមានស្ថានភាព «អ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់» វាត្រូវបានគេបង់ជាចំនួនរហូតដល់ 1% ពីបរិមាននៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលត្រូវបានទិញដោយដៃគូអាជីវកម្មដែលត្រូវបានផ្ជាប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ជាក់លាក់ ដៃគូអាជីវកម្មអាចផ្ជាប់ដៃគូណាមួយទៅមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ខ្លួននិងទទួលប្រាក់រង្វាន់សមរាប់ការលក់កញ្ចប់វិនិយោគមិនមែនតែនៅរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែ
សមាមាត្រប្រសិទ្ធភាពនៃដៃគូ
តម្លៃដែលប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដែលត្រូវបានទទួលលើវេទិកា Antares ត្រូវបានគុណ វាអាស្រ័យដោយផ្ទាល់លើផលិតផលរបស់ក្រុំហ៊ុនដែលអ្នកបានលក់ដោយខ្លួនឯងនៅកម្មវិធី Binar Profit Team.
Catalyst
ក្រុំហ៊ុនវិនិយោគដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះឆ្នាំ1994 នៅសិង្ហបុរីដែលមានពាណិជ្ជករច្រើនជាង 100 នាក់ ក្រុំហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មក្នុងវិស័យការគ្រប់គ្រងការជឿទុកចិត្តមូលនិធិរបស់អតិថិជននៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់សង ភាពបន្ទាន់និងប្រាក់ចំណេញ
Nexus
មូលនិធិការពារហានិភ័យដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះឆ្នាំ 2010 នៅអៀរឡង់ ដែលដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុង 5 ទិសដៅជួញដូរ គ្រឹះផ្តល់សេវាកម្មក្នុងវិស័យការគ្រប់គ្រងការជឿទុកចិត្តមូលនិធិរបស់អតិថិជននៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់សង ភាពបន្ទាន់និងប្រាក់ចំណេញ
Largo Coin LLC
ក្រុំហ៊ុនការចាប់ផ្តើមដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ 2019 ដែលត្រូវបានបំភាយគ្រីប Largo Coin. LC ជាគ្រីបទំនើបដែលមានការបំភាយកំណត់គឺ 200 លានកាក់ LC ប្រើក្បួនដោះស្រាយនៃការមូលមតិគ្នា Proof-of-Stake ជាមួយលទ្ធភាពនៃការជីកយករ៉ែសមូហភាព Masternoda ដែលធ្វ់ើកាក់នេះជាឧបករណ៍តែមួយគត់នៃការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគមន៍ធំ ៗ
Easy Change
សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរដៃគូការទិញការលក់ AND រវាងដៃគូអាជីវកម្ម
Interchange
សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរដៃគូការទិញការលក់ AND លើវេទិកា Antares
ផ្សារភាគហ៊ុនខាងក្នុង
សេវាកម្មរបស់ក្រុំហ៊ុនគាំទ្រដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ AND រវាងដៃគូអាជីវកម្ម
Money box
ជម្រើសនៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលជាអាណាឡូកនៃប្រាក់បញ្ញើធនាគារបុរាណដែលត្រូវបានត្រឡប់ទៅវិនិយោគិនដោយពេញលេញលើតម្រូវការ ខណៈពេលរៀងរាល់ 10-20 ថ្ងៃប្រាក់ចំណេញវិនិយោគកើតឡើងលើការដាក់ប្រាក់វិនិយោគដែលត្រូវបានបង្កើតនៅជម្រើស «Money box»
តារាងប្រាក់ចំណេញ
រូបភាពច្បាស់ជាទម្រង់តារាងនៃ AND ដែលតូវបានចំណូលលើគណនីរបស់ដៃគូអាជីវកម្ម តារាងបង្ហាញភាគរយនៃឧបករណ៍នៅក្នុងចំនួនប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្ម
ដ្យាក្រាមប្រាក់ចំណេញ
រូបភាពច្បាស់ជាទម្រង់គំនូសតាងចំណិតនៃ AND ដែលត្រូវបានបង្គរលើគណនីរបស់ដៃគូអាជីវកម្ម គំនូសតាងចំណិតបង្ហាញភាគរយនៃឧបករណ៍នៅក្នុងចំនួនប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្ម
ស្ថិតិនៃប្រាក់ចំណូលតាមកម្មវិធីនេះ
រូបភាពច្បាស់នៃការងារនៃមូលនិធិដែលត្រូវបានវិនិយោគតាមកម្មវិធីណាមួយនិងប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានបង្គរនៅ Antares
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
រូបភាពច្បាស់នៃព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាងគេជាទម្រង់តារាងនៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន Antares
underwriting
វិធីសាស្រ្តនៃការស្រាវជ្រាវនិងវាយតម្លៃហានិភ័យ ដំណើរការដែលធ្វើមនុស្សធម្មជាតិឬអង្គការអោយទទួលហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ដំណើរការនេះផ្ជាប់ទៅឥណទាន ធានារ៉ាប់រងឬការវិនិយោគ
អ្នកលក់រូបិយប័ណ្ណខាងក្នុងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់
ដៃគូអាជីវកម្មដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រុំហ៊ុនសម្រាប់ការធ្វើសកម្មភាពការលក់ AND ដៃគូអាជីវកម្មទៀតដោយប្រើផ្សារភាគហ៊ុនខាងក្នុងរបស់ក្រុំហ៊ុន
អ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់
ដៃគូដែលបានឈានដល់ស្ថានភាពអាជីព «អ្នកណែនាំកម្រិត 11» នៅកម្មវិធីវិនិយោគដៃគូណាមួយនៃវេទិកា Antares និងទទួលសមត្ថភាពផ្លូវការនិងបច្ចេកទេសអោយធ្វើការជាផ្លូវការតាមកម្មវិធីការិយាល័យ
អ្នកណែនាំការិយាល័យ
ដៃគូអៃជីវកម្មដែលមានស្ថានភាព «អ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់» ឆ្ពោះទៅដៃគូអាជីវកម្មឯទៀតដែលស្ថិតនៅរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់គាត់តាមកម្មវិធីការិយាល័យ
មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់
ការិយាល័យដែលត្រូវបានបើកលើគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ដៃគូនៃក្រុំហ៊ុន Antares ដើម្បីឱ្យយោបល់លើសកម្មភាពនៃក្រុំហ៊ុន Antares ការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ពឹងផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រព័ន្ធក្លឹប នៅប្រព័ន្ធនេះអ្នកចូលរួម (ដៃគូអាជីវកម្ម) ដែលត្រូវបានបង្រួបបង្រួមដោយគំនិតនៃការចូលរួមនិងការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុន Antares ផ្លស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹង
ការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំ
តារាងគណនេយ្យដំណើរការនៃការសម្រេចបាននូវគោលដៅសម្ភារៈដែលត្រូវបានសរសេរសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្ម នៅតារាងនេះគេបង្ហាញប្រាក់រង្វាន់ដែលត្រូវបានបង្គរពីកម្មវិធីវិនិយោគដៃគូទាំងអស់ដែលត្រូវបានដាក់លើវេទិកានិងផែនការកាវង្គរនៃប្រាក់ចំណូល
តារាងប្រសិទ្ធភាពតាមផែនការបុព្វលាភលីនេអ៊ែរ
រូបភាពច្បាស់ជាតារាងសូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពការងារតាមផែនការបុព្វលាភលីនេអ៊ែរ
តារាងប្រសិទ្ធភាពតាមផែនការបុព្វលាភបុព្វលាភមេដឹកនាំ
រូបភាពច្បាស់ជាតារាងសូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពការងារតាមផែនការបុព្វលាភមេដឹកនាំ
តារាងប្រសិទ្ធភាពតាមផែនការបុព្វលាភបុព្វលាភអ្នកណែនាំ
រូបភាពច្បាស់ជាតារាងសូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពការងារតាមផែនការបុព្វលាភអ្នកណែនាំ
សមិទ្ធិផលក្រុម (រចនាសម្ព័ន្ធ)
រូបភាពច្បាស់ជាតារាងសូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពការងារក្រុម
សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
ប្រភេទនៃសន្និសីទអនឡាញ ប្រជុំតាមអនឡាញឬបទបង្ហាញតាមអ៊ីនធឺណិត ក្នុងរយៈពេលសន្និសីទអនឡាញអ្នកចូលរួមរាល់នាក់ស្ថិតនៅជិតកុំព្យូទ័រខ្លួន និងពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតាមអ៊ីធឺណិត
ការអប់រំអាជីវកម្ម (ការបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្ម)
កម្មវិធីអប់រំ វាមានស្មុគ្រស្មាញនៃវិញ្ញាសាផ្ជាប់ទៅការដឹកនាំដំណើរការអាជីវកម្មរួមទាំងការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
តើ Antares Сapital Protection ជាអ្វី?
នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតដើម្បីការពារអតិថិជនពីហានិភ័យវិនិយោគ វាមានកម្រិតនៃការការពារផ្សេៗ៖ «Investment protection», «Profit protection».
តើ сoin-cap.pro ជាអ្វី?
សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យអត្រាប្តូរគ្រីបជំនាន់​ថ្មី បើសកម្មភាពរបស់អ្នាកផ្ជាប់ទៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រីបឬប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងគ្រីបបន្ទាប់មកនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើន
តើ Line Profit Team គឺជាអ្វី?
កម្មវិធី Line Profit Team គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares សម្រាប់ក្រុំហ៊ុន Nexus Financial Management PTY LTD កម្មវិធីនេះពឹងផ្អែកលើកម្មវិធីដៃគូដែលមានផែនការទីផ្សារសំណងលីនេអ៊ែរ
តើចំនួនអប្បបរមានិងអតិបរមានៃកញ្ចប់វិនិយោគនិងចំនួនប៉ុន្មាន?
កញ្ចប់វិនិយោគអប្បបរមាស្មើនឹង 50 AND ចុះកញ្ចប់វិនិយោគអតិបរមាស្មើនឹង 50 000 AND
តើក្រុំហ៊ុន Nexus មានអាជ្ញាប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុទេ?
Nexus Financial Management PTY LTD ជាមូលនិធិការពារហានិភ័យឯកជនហើយបានចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទុកចិត្តលើមូលនិធិឯកជនអស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំដោយមានការអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ទាំងអាស់ពីនិយតករ
តើពាណិជ្ជករនៃក្រុំហ៊ុន Nexus ធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុនណៃ? តើគេប្រើឧបករណ៍អ្វីខ្លះ?
នៅក្រុំហ៊ុន Nexus មានតែពាណិជ្ជករដែលមានចំណេះដឹងប្លែកៗដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងជោគជ័យអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយប្រើវិធីសាស្រ្តនិងឧបករណ៍ដែលអាចទុកចិសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុន
តើខ្ញុំអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Nexus យ៉ាងម៉េច?
កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុំហ៊ុន Nexus Financial Management PTY LTD ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើតែនៅលើវេទិកា Antares.
តើក្រុំហ៊ុន Nexus ផ្តល់រាយការណ៍ពីការងារខ្លួនឬទេ?
របាយការណ៍ស្តីពីការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនអាចរកបានជាសាធារណៈនៅលើវេបសៃរបស់ក្រុំហ៊ុន Nexus Financial Management PTY LTD.
តើខ្ញុំអាចអានកម្មវិធីដៃគូ Line Profit Team នៅណា?
អ្នកអាចអានកម្មវិធីដៃគូនេះលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares ដោយចុចលើតំណ៖
តើក្រុំហ៊ុន Nexus ត្រូវបានចុះបញ្ជីពេលណានិងកន្លែងណា?
Nexus Financial Management PTY LTD ជាមូលនិធិការពារហានិភ័យឯកជនហើយត្រូវបានបញ្ជីនៅប្រទេសអៀរឡង់ក្នុងឆ្នាំ 2010
តើគេបង់ភាគរយតាមកម្មវិធីដៃគូប៉ុន្មាន?
ជាមធ្យមជិត 30% ពីចំនួនកញ្ចប់វិនិយោគដែលត្រូវបានលក់ទៅរផ្តល់ង្វាន់ដល់បណ្តាញដៃគូរបស់ក្រុំហ៊ុន
តើផលប័ត្រវិនិយោគមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?
តើកញ្ចប់វិនិយោគមានដំណើរការអស់រយៈពេលប៉ុន្មានហើយ? ប៉ុន្តែកម្មវិធីផ្តល់ថ្ងៃបន្ថែមដែលអាស្រ័យលើបរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន
តើរយៈពេលសងត្រលប់សម្រាប់មូលនិធិដែលខ្ញុំបានវិនិយោគនៅក្នុងកម្មវិធី Line Profit Team ជាអ្វី?
រយៈពេលសងត្រលប់អាស្រ័យលើអត្រាមូលដ្ឋាននិងទំហំនៃកញ្ចប់វិនិយោគ អាស្រ័យលើកញ្ចប់នេះបុព្វលាសម្រាប់ទិន្នផលប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានផ្តល់ ការបូកសរុបនៃអត្រាមូលដ្ឋាននិងការសម្គាល់លើវាកំណត់រយៈពេលសងត្រលប់ចុងក្រោយ ជាពិសេសតម្លៃមធ្យមនៃអត្រាមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃគឺច្រើនជាង 1% ដែលកំណត់រយៈពេលសងត្រលប់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 100 ថ្ងៃ
តើខ្ញុំអាចគណនាផលចំណេញពីផលប័ត្រវិនិយោគយ៉ាងម៉េច?
អ្នកអាចគណនាផលចំណេញដោយប្រើគណនាការវិនិយោគដែលស្ថិតនៅលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ូនដោយតំណ៖
តើវិនិយោគរបស់ខ្ញុំធ្វើការនៅណា?
Nexus Financial Management PTY LTD ជាមូលនិធិការពារហានិភ័យឯកជនហើយបានចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទុកចិត្តលើមូលនិធិឯកជនអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុននេះធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុង 5 វិស័យដូចជា គ្រីប Forex ដើមទុនបណ្តាក់ទុន ផ្សារហ៊ុននិងទំនិញដោយទទួលជំនួយពីពាណិជ្ជករ អ្នកវិភាគនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជំនាញ
តើគេចំណូលបង្គរលើកញ្ចប់វិនិយោគថ្ងៃណា?
បង្គរលើកញ្ចប់វិនិយោគនៅកម្មវិធីនេះត្រូវបានចំណូលរាល់ថ្ងៃ។ ជាធម្មតាអត្រាទិន្នផលនៅថ្ងៃធ្វើការខ្ពស់ជាងនៅចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាក។ នេះគឺជាដោយសារវិស័យពាណិជ្ជកម្មមិន​ទាំង​អស់​ទេធ្វើការនៅថ្ងៃនោះនិងក្រុំហ៊ុនគ្មានលទ្ធភាពអោយប្រតិបត្តិការជាមួយប្រាក់នៅទិសដៅខ្លះទេ
តើក្រុំហ៊ុនអាចមានផលចំណេញអវិជ្ជមានលើកញ្ចប់វិនិយោគឬទេ?
គុណសម្បត្តិមួយក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិចម្បងរបស់ Nexus គឺជាការបែងចែកមូលនិធិពាណិជ្ជកម្មក្នុង 5 វិស័យ គំរូធ្វើពិពិធកម្មនេះការពារដើមទុនដែលត្រូវបានវិនិយោគ ក្នុងករណីមាន drawdown ក្នុងតំបន់មួយ ការត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតទូទាត់សងការខាតបង់ហើយជាលទ្ធផលផ្តល់នូវប្រាក់ចំណូលសរុបវិជ្ជមាន
តើគេបញ្ចូលកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងវិនិយោគិនឬទេ?
កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគបុគ្គលដែលមានកម្លាំងច្បាប់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើជាមួយវិនិយោគិនម្នាក់ៗដោយរៀបរាប់លម្អិតអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីនីមួយៗក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះការមិនអនុលោមតាមច្បាប់
តើខ្ញុំអាចដក «តួ» នៃកញ្ចប់វិនិយោគ (មូលនិធិវិនិយោគ) ឬទេ?
មេកានិចនៃការគណនាប្រាក់ចំណេញសម្រាប់កញ្ចប់វិនិយោគរួមបញ្ចូលយន្តការដែលរួមបញ្ចូលការត្រឡប់មកវិញនៃ «តួ» នៃវិនិយោគ រួមជាមួយនឹងការរកប្រាក់ចំណេញប្រចាំថ្ងៃ នេះមានន័យថារាល់ថ្ងៃផ្នែកតូចមួយនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានវិនិយោគនឹងត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកវិញ ការដកចេញមុនដំបូងនៃ «តួ» នៃការវិនិយោគមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនទេ
អត្រាមូលដ្ឋានបច្ចប្បន្ន
នេះគឺជាចំនួនប្រាក់ចំណេញដែលវិនិយោគិនបានទទួលដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមូលនិធិការពារហានិភ័យរបស់ Nexus Financial Management PTY LTD ក្នុងរយៈពេលថ្ងៃមុន វាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើមរបស់ដៃគូអាជីវកម្មក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវបានបង្ហាញជាភាគរយ វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រាក់ចំណេញនៃកញ្ចប់វិនិយោគទាំងអស់នៃកម្មវិធី Line Profit Team និងត្រូវបានកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ អត្រាទិន្នផលមានតំលៃជាមធ្យមសម្រាប់ទិសដៅការងារពាណិជ្ជកម្មទាំង 5
អត្រាមូលដ្ឋានមធ្យម
នេះគឺជាចំនួនប្រាក់ចំណេញជាមធ្យមដែលបានចំណាយក្នុងរយៈពេលមូលនិធិការពារហានិភ័យ Nexus Financial Management PTY LTD បានធ្វើការជាមួយវេទិកា Antares. វាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើមរបស់ដៃគូអាជីវកម្មក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវបានបង្ហាញជាភាគរយ
ថ្លៃសេវាប្រចាំថ្ងៃ
នេះគឺជាបន្ទុកបន្ថែមលើការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃពីកញ្ចប់វិនិយោគដែលត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយ Nexus
ថ្ងៃដាក់ប្រាក់សកម្មបន្ថែម
នេះគឺជាការកើនឡើងរយៈពេលនៃកញ្ចប់វិនិយោគដោយចំនួនថ្ងៃជាក់លាក់អាស្រ័យលើបរិមាណរបស់វា
ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កញ្ចប់ដែលត្រូវបានទាក់ទាញ
នេះគឺជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលគាត់ទួលបានជាភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញប្រចាំថ្ងៃរបស់វិនិយោគិនដែលស្ថិតនៅក្នុងររចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជូនរបស់គាត់ក្នុងជម្រៅ 5 កម្រិត
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ
នេះគឺជាបរិមាណសរុបនៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់វិនិយោគិនទាំងអស់នៃបន្ទាត់ទីមួយ
សាខាចម្បង (បរិមាណចម្បង)
នេះគឺជាដៃគូនៃបន្ទាន់ទីមួយដែលមានរចនាសម្ពន្ធ័ដៃគូក្រោមឱវាទទាំងមូលរបស់គាត់ជាមួយនឹងបរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគធំបំផុត បរិមាណសាខាធំរួមមានកញ្ចប់វិនិយោគដែលមាន 5 បន្ទាត់ជ្រៅពីអ្នក
សាខាជំនួយ (បរិមាណជំនួយ)
នេះគឺជាដៃគូនៃបន្ទាន់ទីមួយធំជាងគេទីពីរដែលមានរចនាសម្ពន្ធ័ក្រោមឱវាទទាំងមូលរបស់គាត់ជាមួយនឹងបរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់គេ បរិមាណសាខាជំនួយរួមមានកញ្ចប់វិនិយោគដែលមាន 5 បន្ទាត់ជ្រៅពីអ្នក
សាខាចំហៀង (បរិមាណចំហៀង)
វាមានដៃគូបន្ទាន់ទីមួយនិងរចនាសម្ព័នរបស់គេដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងសាខាធំនិងជំនួយ បរិមាណចំហៀងរួមមានកញ្ចប់វិនិយោគដែលមាន 5 បន្ទាត់ជ្រៅពីអ្នក
ផលបូកនៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន
នៅក្នុងកម្មវិធីដៃគូនេះគេអាចទិញនិងមានកញ្ចប់វិនិយោគជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា នៅពេលគណនាគុណវុឌ្ឍិផលបូកនៃកញ្ចប់ទាំងអស់ត្រូវយកមកពិចារណា
ផលបូកនៃកញ្ចប់វិនិយោគដែលបានអញ្ជើញដោយដៃគូអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
គំនិតនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលគណនា «បុព្វលាភអ្នកដឹកនោំ» និងគិតពីបរិមាណនៃការវិនិយោគទាំងអស់របស់ដៃគូបន្ទាន់ទីមួយ
ទិន្នផលលើភាគរយប្រាក់រង្វាន់តាមបុព្វលាភលីនេអ៊ែរ
នេះគឺជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមរបស់ដៃគូអាជីវកម្មដែលត្រូវបានបន្ថែមទៅបុព្វលាភលីនេអ៊ែរនៅពេលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធី «បុព្វលាភអ្នកដឹកនោំ» ត្រូវបានឆ្លើយតប
ចំនួនមនុស្សដែលបានអញ្ជើញក្នុងរយៈពេលដោយខ្លួនឯង
ចំនួននេះរាប់បញ្ចូលដៃគូអាជីវកម្មដែលត្រូវបានអញ្ជើញទៅបន្ទាន់ទីមួយដែលបានទិញកញ្ចប់វិនិយោគក្នុងកំឡុងពេលរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្ន
តើការចាប់ផ្តើមនៃថូខឹន ANT បានកើតឡើងនៅពេលណា?
នៅថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមថូខឹន (ANT) របស់ខ្លួនហើយបានចាប់ផ្តើមការលក់កំណត់វាយោងទៅតាម «ជំរើសក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នា»
តើក្ញុំទិញថូខឹន Antares យ៉ាងម៉េច?
ដើម្បីទិញ ANT អ្នកត្រូវទិញអាជ្ញាប័ណ្ណមួយក្នុងចំណោម 7 ប្រភេទដែលមានតម្លៃជាក់លាក់ ដើមកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ កំណត់លើការទិញនិងលក់ថូខឹន ដើម្បីទិញថូខឹនេះគឺជាចំបាច់ថាថូខឹនត្រូវដាក់លក់លើទីផ្សារប្តូរខាងក្នុង
ប្រសិនបើអ្នកបានបង់ប្រាក់សម្រាប់ពាក្យសុំដើម្បីទិញថូខឹនប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាចង់លក់វានៅលើផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុនអស់រយៈពេល 29 ថ្ងៃទេ នោះក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមអោយលក់ថូខឹនឱ្យអ្នកតាមអត្រាបច្ចុប្បន្នលើថ្ងៃទី 30
តើខ្ញុំលក់ថូខឹន Antares យ៉ាងម៉េច?
ដៃគូនៃ Antares ដែលបានទិញថូខឹនមានសិទ្ធិអោយលក់វាទៅអ្នកចូលរួមឯទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរមជ្ឈិមដូច្នេះការជួសជុលប្រាក់ចំណេញ
តើ Token Profit Team មានអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្មាន?
តើអាជ្ញាប័ណ្ណនីមួយៗថ្លៃប៉ុន្មាន?
នៅកម្មវិធី Token Profit Team មាន 7 អាជ្ញាប័ណ្ណ: 1) Tester - 50 AND; 2) Start - 200 AND, 3) Compact - 500 AND, 4) Medium - 1000 AND; 5) Luxury - 2500 AND; 6) Premier - 5000 AND; 7) President - 10 000 AND.
តើលក្ខខណ្ឌនៃ Token Profit Team គឺជាណា?
កម្មវិធីដៃគូត្រូវបានបង្កើតដោយផ្អែកលើកម្មវិធីលីនេអ៊ែរមាន 7 កម្រិតជាមួយនឹងការទូទាត់សំណងសម្រាប់ការទិញអាជ្ញាប័ណ្ណដោយដៃគូនៃរចនាសម្ព័ន្ធ គេត្រូវបានផ្តល់ 5 ដំណាក់កាលនៃកម្មវិធី: Elementary Step, Basic Step, Advanced Step, Expert Step និង Premium Step. ដំណាក់កាលសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្មអាស្រ័យលើបរិមាណអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានលក់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់នៅជម្រៅ 5 កម្រិត ជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់នៃអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានទិញនៃរចនាសម្ព័នដៃគូច្រើនជាង 50 000 AND ប៉ុន្តែមិនលើសពី 100 000 AND បន្ទាប់មកដៃគូអាជីវកម្មត្រូវទទួលស្ថានភាព Basic Step និងគាត់នឹងទទួលប្រាក់រង្វាន់ពីចំនួនអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងចំនួន 6% ពីបន្ទាត់ទីមួយ 4% ពីបន្ទាត់ទីពីរ 2% ពីបន្ទាត់ទីបី 2% ពីបន្ទាត់ទីបួន 1% ពីបន្ទាត់ទីប្រាំ 1% ពីបន្ទាត់ទីប្រាំមួយ និង 0,5% ពីបន្ទាត់ទីប្រាំពីរ ជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដៃគូពីអាស្រ័យដោយផ្ទាល់លើអាជ្ញាប័ណ្ណសកម្មធំបំផុតរបស់អ្នក អ្នកអាចទិញ 7 អាជ្ញាប័ណ្ណ: 1) Tester - 50 AND; 2) Start - 200 AND, 3) Compact - 500 AND, 4) Medium - 1000 AND; 5) Luxury - 2500 AND; 6) Premier - 5000 AND; 7) President - 10000 AND. ជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអាជ្ញាប័ណ្ណសកម្មធំបំផុតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺជា Compact បន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ក្រោមកម្មវិធីបញ្ជូនតែពី 3 បន្ទាត់នៃរចនាសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់អ្នកដោយមិនគិតពីស្ថានភាពកម្មវិធីដៃគូរបស់អ្នក ប្រាក់រង្វាន់កម្មវិធីដៃគូត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងទម្រង់ជាថូខឹន Antares (ANT) នៅអត្រាប្តូរប្រាក់នៅពេលចុះឈ្មោះ
តើមានល័ក្ខខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Token Profit Team?
ដៃគូ Antares អាចទិញអាជ្ញាប័ណ្ណមួយដែលផ្តល់សិទ្ធិអោយទិញ ANT: Tester, Compact, Luxury, Premier, President. ដៃគូនៃ Antares ដែលបានទិញថូខឹនមានសិទ្ធិអោយលក់វាទៅអ្នកចូលរួមឯទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរមជ្ឈិមដូច្នេះការជួសជុលប្រាក់ចំណេញ តម្លៃថូខឹនចេះតែកើនឡើងនិងតម្លៃនៃថ្ងៃនេះតែងតែខ្ពស់ជាងតម្លៃនៃថ្ងៃមុន ចម្ងាយកំណើនថូខឹនពី 1 $ នៅពេលចាប់ផ្តើមដល់ 1 000 $ នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីជម្រើសគឺ 558 ថ្ងៃចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ពោលគឺតិចជាង 1,5 ឆ្នាំ ខណៈពេលដែលផែនការជម្រើសភាគហ៊ុននៅធ្វើការនៅឡើយក្រុមហ៊ុនមិនមានកាតព្វកិច្ចអោយទិញថូខឹនពីអ្នកចូលរួមក្នុងតម្លៃបច្ចុប្បន្នទេ ការលក់ថូខឹនត្រូវបានធ្វើឡើងតែចំពោះអ្នកចូលរួមឯទៀតនៃប្រព័ន្ធតាមរយៈសេវាកម្មពិសេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ការទិញថូខឹនពីសមាជិកក្រុមហ៊ុនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេល IPO នៅថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 ដោយការផ្លាស់ប្តូរថូខឹនសម្រាប់ភាគហ៊ុនរបស់ Antares ក្នុងអត្រា 1 ថូខឹន Antares = 200 ភាគហ៊ុនរបស់ Antares
ហេតុអ្វីតម្លៃរបស់ថូខឹន Antares ចេះតែកើនឡើង?
ANT នឹងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយោងទៅតាមក្បួនដោះស្រាយដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន រាល់ថ្ងៃការលូតលាស់នឹងត្រូវបានជួសជុលនិងរៀបចំទុកជាមុន កាលបរិច្ឆេទ IPO កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ តម្លៃ ANT នឹងកាន់តែកើនឡើងលឿនរហូតដល់វាឡើងដល់ 1000$ (អត្រាចាប់ផ្តើមគឺ ១$).) វិនិយោគិនមានសិទ្ធិអោយទិញ ANT និងរង់ចាំអត្រាការប្រាក់កើនឡើងដល់ 1000$ សម្រាប់មួយ ANT បន្ទាប់ពីនេះក្រុមហ៊ុននឹងផ្លាស់ប្តូរថូខឹនទាំងនេះសម្រាប់ភាគហ៊ុនពិតប្រាកដដែលវានឹងដាក់ជា DPO អត្រាការប្រាក់គឺជា 1 ANT = 100 ភាគហ៊ុន
1 ភាគហ៊ុន = 10$.<br /> បន្ទាប់ពីនោះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើ IPO ស្ទើរតែភ្លាមៗ ក្នុងអំឡុងពេល IPO បើយោងតាមអ្នកជំនាញឯករាជ្យតម្លៃភាគហ៊ុននឹងកើនឡើងដល់ 20$ សម្រាប់ភាគហ៊ុនមួយ
តើថូខឹន Antares ផ្តល់អ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំក្នុងនាមជាវិនិយោគិន?
ប្រសិនបើអ្នកទិញថូខឹនឥឡូវនេះ អ្នកក្លាយទៅជាសមាជិកនៃ pre-IPO ពេញលេញរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares នេះមានន័យថាអ្នកពិតជាសហម្ចាស់នៃអាជីវកម្ម(ភាគហ៊ុន) នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Antares.
តើខ្ញុំអាចគណនាការត្រឡប់មកវិញដែលរំពឹងទុកពីការកាន់ថូខឹនរបស់ Antares យ៉ាងដូចម្តេច?
អ្នកអាចគណនាផលចំណេញដោយប្រើគណនាការវិនិយោគដែលស្ថិតនៅលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ូនដោយតំណ៖
តើ IPO Antares និងត្រូវបានធ្វើពេលណា​?
ក្រុំហ៊ុន Antares ផែនការអោយអនុវត្តនីតិវិធី IPO និងបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទលើ 22.02.2022. IPO (Initial Public Offering).
តើក្រុមហ៊ុនសំរេចគោលដៅអ្វីខ្លះនៅពេលគ្រោង IPO?
1. បង្កើនសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនៃដើមទុនសមធម៌ដើម្បីទាក់ទាញធនធានហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងខាងក្រៅ ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់ចំណាយបច្ចុប្បន្ន កាត់បន្ថយបន្ទុកបំណុល ធ្វើទំនើបកម្មនៃផលិតកម្មនិងអនុវត្តគម្រោងធំៗ 2. ឱកាសនៃការទទួលធនធានឥណទានមានតម្លៃទាបជាង ក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចូល IPO ហើយដែលបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីបទប្បញ្ញត្តិជាច្រើន ក្លាយទៅជាមានឯកសារ «តម្លាភាព» នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមានសក្តានុពលដើម្បីទទួលបានរូបភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុំហ៊ុនដែលប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការចេញប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាទាប ដូច្នេះ IPO អាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនថ្មី 3. ក្រុមហ៊ុនទទួលបាន«អភ័យឯកសិទ្ធិ»ប្រឆាំងនឹងការដណ្តើមកាន់កាប់ដោយអ្នកវាយឆ្មក់ (នេះកឺជាថ្លៃជាងនិងពិបាកជាងអោយ«កាន់កាប់»ក្រុំហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី IPO) «តម្លាភាព» ដែលត្រូវបានទទួលក្នុងកំឡុងពេលនៃការ IPO ហើយនិតិវិធីច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តនឹងជាការការពារដ៏ល្អប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់មន្ត្រីនៅពេលអនាគត
តើផែនការជម្រើសស្តុកមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?
រយៈពេលនៃផែនការជម្រើសស្តុកគឺ 558 ថ្ងៃ
តើការចាប់ផ្តើមនៃផែនការជម្រើសស្តុក Token Profit Team គ្រោងទុកនៅពេលណា?
កម្មវិធីចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021
តើខ្ញុំអាចលក់ ANT យ៉ាងម៉េច?
អ្នកអាចលក់តែ ANT ដែលអ្នកមានទៅអ្នកចូលរួមឯទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃក្នុងប្រសិនបើមានពាក្យសុំទិញថូខឹន ប្រសិនបើគ្មានការបញ្ជាទិញទេ ពាក្យសុំរបស់អ្នកនឹងនៅតែមិនទាន់បានបំពេញទេ អ្នកមិនអាចផ្ញើ ANT ទៅអ្នកចូលរួមឯទៀតដោយផ្ទាល់ទេ
តើក្រុំហ៊ុន Antares មានកាតព្វកិច្ចអោយទិញថូខឹនឬទេ?
ក្រុំហ៊ុន Antares មិនមានកាតព្វកិច្ចនិងមិនមានគម្រោងអោយទិញថូខឹនពីអ្នកចូលរួមក្នុងអំឡុងពេលផែនការជម្រើសស្តុក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចអោយផ្លាស់ប្តូរថូខឹនដែលអ្នកចូលរួមមានសម្រាប់ភាគហ៊ុនរបស់ Antares ក្នុងអត្រា 1 ANT = 200 ភាគហ៊ុនរបស់ Antares ការផ្លាស់ប្តូរថូខឹននឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ហើយនឹងមានរហូតដល់ថ្ងៃទី 21 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022
តើខ្ញុំអាចរកលុយលើនេះយ៉ាងម៉េច?
អ្នកចូលរួមណាមួយដែលបានទិញថូខឹនមានសិទ្ធិអោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្របីដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ
Token Profit Team
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនៃជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុថូខឹនសម្រាប់ IPO Antares ដែលប្រើគំរូនៃទីផ្សារពហុកម្រិតដែលពឹងផ្អែកលើផែនការសំណងលីនេអ៊ែរ
ថូខឹន Antares (ANT)
ឯកតាអេឡិចត្រូនិចដ៏មានតម្លៃដែលតំណាងឱ្យជម្រើសដើម្បីទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares ន្ទាប់ពីចេញលើ IPO (22.02.2022) ការបពភាយនៃ ANT គឺ 1 000 000 ថូខឹនដែលនឹងត្រូវចែកចាយក្នុងចំណោមដៃគូរបស់ Antares ក្នុងរយៈពេល 4-6 ខែ
IPO
IPO (Initial Public Offering) គឺជាការបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅលើផ្សារភាគហ៊ុននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចេញភាគហ៊ុនខ្លួនជាលើកដំបូងនៅលើទីផ្សារសម្រាប់ការទិញដោយវិនិយោគិនដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនតាំងពីដើមទេ
DPO
DPO (Direct Public Offering) គឺជាការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈដោយផ្ទាល់ក្នុងចំណោមវិនិយោគិនឯកជនដោយគេចវេសទីផ្សារភាគហ៊ុន នៅក្រោមនីតិវិធីនេះអ្នកកាន់ថូខឹន ANT នឹងមានសិទ្ធិអោយផ្លាស់ប្តូរវាសម្រាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងអត្រា 1 ANT ថូខឹន = 200 ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Antares
ជម្រើសអោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង
ជម្រើសអោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ភាគីទាំងពីរ នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីមួយតាមរយៈការផ្តល់ជូនដែលមិនអាចដកហូតបាន (ផ្តល់ជូនការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ) ផ្តល់សិទ្ធិដល់ភាគីទីពីរអោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឬច្រើននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានចែងដោយជម្រើស ភាគីម្ខាងទៀតមានសិទ្ធិអោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយការយល់ព្រម (យល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង)
ដែនកំណត់ទិញថូខឹន
ដែនកំណត់ទិញថូខឹនបង្ហាញពីចំនួនថូខឹនអតិបរមាដែលអ្នកអាចទិញនៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានទិញនៅក្នុងកម្មវិធី Token Profit Team.
ដែនកំណត់លក់ថូខឹន
ដែនកំណត់លក់ថូខឹនបង្ហាញចំនួនថូខឹនដែលអ្នកអាចលក់នៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានទិញនៅកម្មវិធី Token Profit Team.
ការបង្កកថូខឹន
ANT ទាំងអស់ដែលត្រូវបានទិញនៅក្រាមអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយគឺត្រូវបានបង្កកសម្រាប់ចំនួនថ្ងៃជាក់លាក់បន្ទាប់មកអ្នកអាចលក់ថូខឹន
កាបូបរបស់អ្នកកាន់
កាបូបសម្រាប់ទុកថូខឹនកករហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលកក
កាបូបសេរី
កាបូបសម្រាប់រក្សាទុកថូខឹនដែលអ្នកអាចលក់ហើយដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅវាពី "កាបូបរបស់ម្ចាស់" បន្ទាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលកក
អាជ្ញាប័ណ្ណសកម្មរបស់ដៃគូអៃជីវកម្មនោកម្មវិធី Token Profit Team
នៅកម្មវិធី Token Profit Team មាន 7 អាជ្ញាប័ណ្ណ: 1) Tester - 50 AND; 2) Start - 200 AND, 3) Compact - 500 AND, 4) Medium - 1000 AND; 5) Luxury - 2500 AND; 6) Premier - 5000 AND; 7) President - 10 000 AND.
កម្រិតបញ្ជូននៃដៃគូអាជីវកម្ម
គេត្រូវបានផ្តល់ 5 ដំណាក់កាលនៃកម្មវិធីបញ្ជូន Token Profit Team: 1) Elementary Step, 2) Basic Step, 3) Advanced Step, 4) Expert Step និង 5) Premium Step. កម្រិតដៃគូអាជីវកម្មនៅកម្មវិធីបញ្ជូនអាស្រ័យលើបរិមាណអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានលក់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូនៅជម្រៅ 7 កម្រិត
តារាងនៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូនសម្រាប់កំរិតបញ្ជូននីមួយៗ
តារាងបង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃប្រាក់រង្វាន់បញ្ជូនអាស្រ័យលើអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានទិញដោយដៃគូអាជីវកម្មនិងជម្រៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នក: ពីកំរិត 1 ដល់ កំរិត 7
Coin Capitalization
សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យអត្រាប្តូរគ្រីបជំនាន់​ថ្មី បើសកម្មភាពរបស់អ្នាកផ្ជាប់ទៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រីបឬប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងគ្រីបបន្ទាប់មកនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើន
Anonymous
កាបូបដែលមានសមត្ថភាពបំលែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ / លុយ fiat ដោយភ្លាមៗតាមទិសដៅទាំងពីរ
Buyeх
សេវាកម្មទទួលបាននិងអ្នកជំនួញ
Antares Pay
ប្រព័ន្ធទូទាត់ខ្លួនដែលមានកាតធនាគារ Antares
Antares Broker
វេទិកាឈ្មួញកណ្តាល Antares ខ្លួន
ភាគហ៊ុនរបស់ Antares
មូលប័ដែលត្រូវបានចេញដោយក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ Antares វិនិយោគិនទាំងអស់ដែលបានទិញភាគហ៊ុនបានក្លាយជាសហម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុន ការចែករំលែកនេះបញ្ជាក់ថាម្ចាស់របស់វាមានចំណែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទោះបីជាវាតូចក៏ដោយ
អត្រាមូលដ្ឋានបច្ចប្បន្ន
ចំនួនប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបានចំណូលដល់វិនិយោគិនដោយពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុំហ៊ុន Catalyst ក្នុងរយៈពេលថ្ងៃមុន វាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើមរបស់ដៃគូអាជីវកម្មក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវបានបង្ហាញជាភាគរយ វាបង្ហាញប្រាក់ចំណេញនៃកញ្ចប់វិនិយោគទាំងអស់នៃកម្មវិធី Line Profit Team និងត្រូវបានកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អត្រាមូលដ្ឋានបច្ចប្បន្ន
នេះគឺជាចំនួនប្រាក់ចំណេញជាមធ្យមដែលត្រូវបានទទួលក្នុងរយៈពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃក្រុំហ៊ុន Catalyst ជាមួយវេទិកា Antares. វាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើមរបស់ដៃគូអាជីវកម្មក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវបានបង្ហាញជាភាគរយ
ថ្លៃសេវាប្រចាំថ្ងៃ
នេះគឺជាបន្ទុកបន្ថែមលើការត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃពីកញ្ចប់វិនិយោគដែលត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយក្រុំហ៊ុន Catalyst ដើម្បីជំរុញការទិញកញ្ចប់វិនិយោគធំជាង
ការធ្វើការគោលពីរឱ្យសកម្ម
ការកើនឡើងបរិមាណដែលអ្មកបានទាក់ទាញដោយខ្លួនឯងក្នុងចំនួន 500 AND នៅជើងគោលពីរខាងឆ្វេងនិង 500 AND នៅក្នុងជើងគោលពីរខាងស្តាំនៅពេលវដ្ដគោលពីរត្រូវបានកេះ
ជើងឧបត្ថម្ភ (sponsor leg)
សាខាគោលពីរដែលវិនិយោគិននឹងត្រូវបានបន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ បើម្ចាស់ឧបត្ថម្ភសកម្មជាងអ្នកជើងរបស់គាត់នឹងក្លាយទៅជា «ខ្លាំង» ឬសំខាន់ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃ spillover (ផ្ទេរពីអ្នកឧបត្ថម្ភ) ពឹងផ្អែកលើការងារនៃឧបត្ថម្ររបស់អ្នក
spillover
ផ្ទេរវិនិយោគិនដែលបានចុះឈ្មោះ (កញ្ចប់វិនិយោគរបស់ពួកគេ) ពីអ្នកឧបត្ថម្ភ upline នេះគឺជាបរិមាណជើងខ្លាំងដែលបានចែករំលែកជាមួយដៃគូខាងលើនៃរចនាសម្ព័ន្ធគោលពីររបស់អ្នក
ជើងខ្លាំង (power leg)
សាខាគោលពីរមានបរិមាន AND ធំជាងគេ អាចជាខាងឆ្វេងឬខាងស្តាំ
ជើងចំណេញ (profit leg)
សាខាគោលពីរមានបរិមាន AND តិចជាង អាចជាខាងឆ្វេងឬខាងស្តាំ
វដ្ដគោលពីរ
ការបង្កើតចរាចរទំនិញពហុគុណចំនួន 100 AND នៅជើងទាំងពីរ ក្នុងករណីនេះប្រាក់រង្វាន់គោលពីរត្រូវបានគណនាជាភាគរយនៃបរិមាណដែលជើងចំណេញបានថយចុះជាលទ្ធផលនៃការបិទវដ្ដគោលពីរ វដ្តគោលពីរដំបូងត្រូវបានកេះនៅពេលដែលអ្នកកកកុញ 500 AND នៅជើងទាំងពីរខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំ (ការធ្វើការគោលពីរឱ្យសកម្ម) វដ្ដគោលពីរបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់ត្រូវបានកេះនៅពេលដែលអ្នកបង្គរ 100 AND នៅជើងគោលពីរខាងឆ្វេងនិងស្តាំ
សាខាចម្បង (បរិមាណចម្បង)
ដៃគូបន្ទាត់ទីមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូខាងក្រោមទាំងមូលជាមួយនឹងកញ្ចប់វិនិយោគធំបំផុត បរិមាណសាខាធំរួមមានកញ្ចប់វិនិយោគដែលមាន 5 បន្ទាត់ជ្រៅពីអ្នក
សាខាជំនួយ (បរិមាណជំនួយ)
ដៃគូនៃបន្ទាត់ទីមួយធំជាងគេទីពីរដែលមានរចនាសម្ពន្ធ័ក្រោមឱវាទទាំងមូលរបស់គាត់ជាមួយនឹងបរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់គេ បរិមាណសាខាជំនួយរួមមានកញ្ចប់វិនិយោគដែលមាន 5 បន្ទាត់ជ្រៅពីអ្នក
សាខាចំហៀង (បរិមាណចំហៀង)
វាមានដៃគូបន្ទាត់ទីមួយនិងរចនាសម្ព័នរបស់គេដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងសាខាធំនិងជំនួយ បរិមាណចំហៀងរួមមានកញ្ចប់វិនិយោគដែលមាន 5 បន្ទាត់ជ្រៅពីអ្នក
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ
បរិមាណសរុបនៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់ដៃគូនន្ទាត់ទីមួយទាំងអស់
ភាពអាចរកបាននៃកំរិតអាស្រ័យលើទំហំកញ្ចប់ (ប្រាក់រង្វាន់លីនេអ៊ែរ)
អាស្រ័យលើទំហំនៃកញ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រាក់រង្វាន់លីនេអ៊ែរសម្រាប់បរិមានដែលត្រូវបានទាក់ទាញចូលបន្ទាត់រចនាសម្ព័ន្ធនៅជម្រៅនៃបន្ទាត់ទី 2 និងទី 3 ពីអ្នកក្លាយទៅជាអ្នកអាចរកបាន ចំពោះចំនួនប្រាក់រង្វាន់ពិតប្រាកដសូមមើលផ្នែកវេបសៃ: https://antares.trade/binar-profit-team/#partners
តើ Robot Profit Team គឺជាអ្វី?
យុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុនគ្រីប Antares Exchange និងក្បួនដោះស្រាយសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រីប Antares Crypto Bot (ACB) ដែលប្រើគំរូការធ្វើទីផ្សារម៉ាល់ធីលែនជាមួយផែនការទីផ្សារសំណងលីនេអ៊ែរដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares
តើ Antares Crypto Bot (ACB) ត្រូវបានបង្កើតពេលណា?
វេទិកា Antares បានបង្កើតក្បួនដោះស្រាយ Antares Crypto Bot ថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020! ACB ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍អស់រយៈពេលជាង 4 ឆ្នាំដោយក្រុមជំនាញ 12 នាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់: អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកវិភាគនិងអ្នកសរសេរកម្មវិធីដែលមានសញ្ញាបត្រគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថិតិ
តើផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុន Antares Exchange ធ្វើលារអស់រយៈពេលប៉យន្មាន?
ការបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវេទិកាពាណិជ្ជកម្មទំនើបសម្រាប់ការទិញ ការលក់និងរក្សាទុកគ្រីបបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020
តើក្បួនដោះស្រាយ Antares Crypto Bot អាចធ្វើពាណិជ្ជកាម្មលើផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុនណា?
អ្នកអាចធ្វើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រេកង់ខ្ពស់ជាមួយនឹងក្បួនដោះស្រាយ Antares Crypto Bot តែលើផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុនណា Antares Exchange ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅពេលថ្ងៃ
តើចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមានិងអតិបរមានៃប្រាក់បញ្ញើរបស់ Antares Crypto Bot (ACB) គឺជាអ្វី?
ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាគឺជា 100 USDT, ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាគឺជា 60 000 USDT.
តើមានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំត្រូវទិញអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយ?
ដើម្បីធ្វើឱ្ ACB សកម្មអ្នកត្រូវទិញអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវគ្នាដោយជ្រើសរើសជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសទាំង 8: Tester, Start, Compact, Medium, Luxury, Premium, President, Imperor. អាជ្ញាប័ណ្ណមានតម្លៃផ្សេងពីគ្នា: ពី 20 USDT ទៅ 5000 USDT កំណត់ចំនួនប្រាក់បញ្ញើ៖ ពី 100 USDT ទៅ 60000 USDT ថ្លៃសេវាលើប្រាក់ចំណេញទទួលបានពី 6% ទៅ 20% ជម្រៅនិងបរិមាណកម្មវិធីបញ្ជូន ពី 1 ដល់ 8 កម្រិតក្រោមកម្មវិធីបញ្ជូនសម្រាប់ការទិញអាជ្ញាប័ណ្ណដោយដៃគូខ្សែទឹកខាងក្រោម អ្នកអាចទិញអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដោយពឹងផ្អែកលើបរិមាណនៃគណនីពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានគ្រោងទុក បើមានតម្រូវការអ្នកអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងកម្រិតអាជ្ញាប័ណ្ណដោយបង់ភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ
តើខ្ញុំអាចទិញអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្មាន?
វិនិយោគិនអាចមានតែមួយអាជ្ញាប័ណ្ណ បើមានតម្រូវការអ្នកអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងកម្រិតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងធ្វើវាមានកិត្យានុភាពនិងថ្លៃជាងដោយបង់ភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ
តើខ្ញុំអាចមាន Antares Crypto Bot (ACB) សកម្មប៉ុន្មាន?
អ្នកប្រើវេទិកា Antares អាចមាន Antares Crypto Bot (ACB)សកម្មតែមួយ
ហេតុអ្វីការត្រឡប់មកវិញជាមធ្យមរបស់ ACB មិនអាចជាខ្ពស់ជាងនេះទេ? តើសមតុល្យគណនីរបស់ខ្ញុំអាចអវិជ្ជមានដែរឬទេ?
ជាមួយនឹងការកំណត់ឈ្លានពានកម្រិតប្រាក់ចំណេញគឺ 84-102% ដែលបង្កើនលទ្ធភាពនៃ drawdowns ធំនិងការបាត់បង់ដើមទុន ជាមួយនឹងការកំណត់ដែលមានហានិភ័យតិចតួចបំផុតកម្រិតប្រាក់ចំណេញគឺ 25-40% ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ drawdown មិនលើសពី 10% ដែលជួយសន្សំប្រាក់នៅលើគណនីនិងមិនអនុញ្ញាតឱ្យវាបាត់
តើរ៉ូបូតប្រើគ្រីបម្រាប់ជួញដូរអ្វីខ្លះ?
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានអនុវត្តជាគូគ្រីបតូ ដោយផ្អែកលើប្រជាប្រិយភាពនិងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលល្អគូគ្រីបមួយឬច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការជួញដូរ បច្ចុប្បន្នរ៉ូបូតប្រើគូ BTC-USDT
តើ ACB អាចធ្វើការយូរប៉ុណ្ណា?
យោងទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិរយៈពេលនៃការងាររបស់ Antares Crypto Bot (ACB) មិនត្រូវបានកំណត់ដោយអ្វីនោះទេវាមិនមានកំណត់ទេ!
ខ្ញុំបានទិញអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់រ៉ូបូតប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅលើវេបសៃនៃផ្សារភាគ​ហ៊ុន antares.exchange ទេ
អាជ្ញាប័ណ្ណដែលអ្នកបានទិញនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅម៉ោង 09:00 UTC នៅថ្ងៃក្រោយ
តើខ្ញុំបញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់រ៉ូបូតយ៉ាងម៉េច?
អ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់កម្មវិធីជួញដូរនៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន https://antares.trade ឬពីកាបូបនៃផ្សារភាគហ៊ុន
តើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់កម្មវិធីជួញដូរត្រូការពេលវេលាប៉ុន្មាន?
ទឹកប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅម៉ោង 09:00 UTC ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ មុននេះវានានមានស្ថានភាព «Pending»
តើខ្ញុំធ្វើអ្វីបើ ACB របស់ខ្ញុំមិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មទេហើយសមតុល្យមានចំនួនអតិបរិមាដោយកំរិត?
ដើម្បី ACB ចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អ្នកត្រូវបង្កើនចំនួនសមតុល្យគណនីដោយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអាជ្ញាប័ណ្ណឬដកប្រាក់មួយចំណែកពីសមតុល្យ
តើខ្ញុំអាចអានកម្មវិធីដៃគូ Robot Profit Team នៅណា?
អ្នកអាចអានកម្មវិធីដៃគូនេះលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares ដោយចុចលើតំណ៖
តើផ្សារភាគះហ៊ុន Antares Exchange មានឯកសារ ការអនុញ្ញាតិឬអាជ្ញាប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុអ្វី?
ផ្សារភាគហ៊ុន antares.exchange មិនត្រូវការការចុះឈ្មោះស្របច្បាប់ទេដោយសារផ្សារភាគហ៊ុននេះធ្វើការជាមួយគ្រីបហើយមិនជាមួយមូលប័ត្រជាឧទាហរណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន អាជ្ញាប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុក៏មិនត្រូវបានទេពីព្រោះការប្រើប្រាស់គ្រីបមិនធ្វើឱ្យអ្នកមានឯកសារនេះទេ
តើខ្ញុំអាចដកប្រាក់ពីគណនីជួញដូរ ACB របស់ខ្ញុំឬទេ?
បាទ អ្នកតែងតែអាចបញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ACB និងដកប្រាក់ពីគណនីជួញដូររបស់អ្នក
តើថូខឹន Antares (ANT) ជាអ្វី?
នេះគឺជាឯកតាអេឡិចត្រូនិចដ៏មានតម្លៃដែលជាតំណាងឱ្យជម្រើសដើម្បីទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares បន្ទាប់ពីចេញលើ IPO (22.02.2022)

ការបំភាយ ANT គឺជា 1 000 000 ថូខឹនដែលនឹងត្រូវចែកចាយក្នុងចំណោមដៃគូរបស់ Antares ក្នុងរយៈពេល 4-6 ខែ
តើ DPO ជាអ្វី?
DPO (Direct Public Offering) គឺជាការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈដោយផ្ទាល់ក្នុងចំណោមវិនិយោគិនឯកជនដោយគេចវេសទីផ្សារភាគហ៊ុន នៅក្រោមនីតិវិធីនេះអ្នកកាន់ថូខឹន ANT នឹងមានសិទ្ធិអោយផ្លាស់ប្តូរវាសម្រាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងអត្រា 1 ANT ថូខឹន = 200 ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Antares
តើការចាប់ផ្តើមនៃថូខឹន ANT បានកើតឡើងនៅពេលណា?
តាំងពីថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមថូខឹន (ANT) របស់ខ្លួនហើយចាប់ផ្តើមការលក់កំណត់វាយោងទៅតាម «ជំរើសក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នា»
តើជម្រើសអោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាអ្វី?
ជម្រើសអោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ភាគីទាំងពីរ នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីមួយតាមរយៈការផ្តល់ជូនដែលមិនអាចដកហូតបាន (ផ្តល់ជូនការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ) ផ្តល់សិទ្ធិដល់ភាគីទីពីរអោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឬច្រើននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានចែងដោយជម្រើស ភាគីម្ខាងទៀតមានសិទ្ធិអោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយការយល់ព្រម (យល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង)
តើដែនកំណត់ទិញថូខឹនជាអ្វី?
ដែនកំណត់ទិញថូខឹនបង្ហាញពីចំនួនថូខឹនអតិបរមាដែលអ្នកអាចទិញនៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានទិញនៅក្នុងកម្មវិធី Token Profit Team.
តើដែនកំណត់លក់ថូខឹនជាអ្វី?
ដែនកំណត់លក់ថូខឹនបង្ហាញចំនួនថូខឹនដែលអ្នកអាចលក់នៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានទិញនៅកម្មវិធី Token Profit Team.
តើការបង្កកថូខឹនជាអ្វី?
ANT ទាំងអស់ដែលត្រូវបានទិញនៅក្រាមអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយគឺត្រូវបានបង្កកសម្រាប់ចំនួនថ្ងៃជាក់លាក់ បន្ទាប់មកអ្នកអាចលក់ថូខឹននេះ
តើ Step Profit Team គឺជាអ្វី?
យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុន Aristo Investment Management ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Antares ដែលប្រើគំរូនៃការធ្វើទីផ្សារពហុកម្រិតដែលពឹងផ្អែកលើផែនការធ្វើទីផ្សារជំហាន
តើកម្មវិធី Step Profit Team ត្រូវបានបង្កើតពេលណា?
វេទិកា Antares បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយ Step Profit Team ថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020! Aristo Investment Management គឺជាមូលនិធិវិនិយោគបរិមាណ (កង់ទិច) ដែលបានធ្វើការអស់រយៈពេល 16 ឆ្នាំមកហើយ
តើចំនួនអប្បបរមានិងអតិបរមានៃកញ្ចប់វិនិយោគនិងចំនួនប៉ុន្មាន?
កញ្ចប់វិនិយោគអប្បបរមាស្មើនឹង 50 AND ចុះកញ្ចប់វិនិយោគអតិបរមាស្មើនឹង 100 000 AND
តើការទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីកញ្ចប់វិនិយោគជាអ្វី តើខ្ញុំអាចគណនាវាយ៉ាងម៉េច?
ទិន្នផលនៅលើកញ្ចប់ប្រែប្រួល ទិន្នផលអតិបរិមាអាចធ្វើទៅបានគឺរហូតដល់ 1,5% ក្នុងមួយថ្ងៃ អ្នកអាចគណនាផលចំណេញដោយប្រើគណនាការវិនិយោគដែលស្ថិតនៅលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ូនដោយតំណ:
តើគេចំណូលបង្គរលើកញ្ចប់វិនិយោគថ្ងៃណា?
បង្គរលើកញ្ចប់វិនិយោគនៅកម្មវិធីនេះត្រូវបានចំណូលរាល់ថ្ងៃ។ ទិន្នផលសម្រាប់ថ្ងៃមុនត្រូវបានកំណត់នៅម៉ោង 23:00 ពេលវេលាម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់វេបសៃ (UTC +8) ជាធម្មតាអត្រាទិន្នផលនៅថ្ងៃធ្វើការខ្ពស់ជាងនៅចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាក។ នេះគឺជាដោយសារមិនវិស័យពាណិជ្ជកម្ម​ទាំង​អស់ធ្វើការនៅថ្ងៃនោះ​ទេនិងក្រុំហ៊ុនគ្មានលទ្ធភាពអោយប្រតិបត្តិការជាមួយប្រាក់នៅគ្រប់ទិសដៅទេ។ ក្នុងករណីតម្លៃចំណេញអវិជ្ជមានក្រុមហ៊ុនផ្តល់សំណងដល់ការខាតបង់របស់វិនិយោគិនពីមូលនិធិសំណង
តើផលប័ត្រវិនិយោគមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?
កញ្ចប់វិនិយោគធ្វើការអស់រយៈពេល 400 ថ្ងៃ
តើខ្ញុំអាចមានកញ្ចប់វិនិយោគសកម្មប៉ុន្មាន?
អ្នកអាចមានកញ្ចប់វិនិយោគដែលគ្មានកំណត់
តើគេបញ្ចូលកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងវិនិយោគិនឬទេ? តើខ្ញុំអាចបញ្ចូលកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុំហ៊ុន Aristo Investment Management យ៉ាងម៉េច?
កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគបុគ្គលដែលមានកម្លាំងច្បាប់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើជាមួយវិនិយោគិនម្នាក់ៗដោយរៀបរាប់លម្អិតអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីនីមួយៗក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះការមិនអនុលោមតាមច្បាប់ កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុំហ៊ុន Aristo Investment Management ត្រូវបានបញ្ចូលតែលើវេទិកា Antares.
តើខ្ញុំអាចអានកម្មវិធីដៃគូ Step Profit Team នៅណា?
អ្នកអាចអានកម្មវិធីដៃគូនេះលើវេបសៃជាផ្លូវការរបស់ក្រុំហ៊ុន Antares ដោយចុចលើតំណ៖
តើពួកគេបង់ការប្រាក់នៅបណ្តាញបើយោងតាមកម្មវិធីដៃគូនេះប៉ុន្មាន?
ជាមធ្យមជិត 30% ពីចំនួនកញ្ចប់វិនិយោគដែលត្រូវបានលក់ទៅរផ្តល់រង្វាន់ដល់បណ្តាញដៃគូរបស់ក្រុំហ៊ុន
តើវិនិយោគរបស់ខ្ញុំធ្វើការនៅណា?
មូលនិធិការពារហានិភ័យកង់ទិចដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅ​លិច​តិ​ន​ស្តា​ញត្រូវបានបង្កើតនិងបានធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ 2004 មូលនិធិនេះត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការវិនិយោគបរិមាណ (កង់ទិច) និងបានបង្កើតប្រាក់ចំណេញពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកអស់រយៈពេល 16 ឆ្នាំ ករុំនៃមូលនិធិការពារហានិភ័យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកវិភាគនិងអ្នកសរសេរកម្មវិធីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ពួកគេប្រើតែវិធីសាស្រ្តជួញដូរគណិតវិទ្យានិងស្ថិតិនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេដោយសារក្បួនដោះស្រាយគណិតវិទ្យាជាង 10 000 ដែលពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្តនិងគណនាស្ថិតិនៃប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃ
តើខ្ញុំអាចដកប្រាក់ពីគណនីរបស់ខ្ញុំហើយយក «តួ» នៃកញ្ចប់វិនិយោគឬទេ?
មេកានិចនៃការគណនាប្រាក់ចំណេញសម្រាប់កញ្ចប់វិនិយោគរួមបញ្ចូលយន្តការដែលរួមបញ្ចូលការត្រឡប់មកវិញនៃ «តួ» នៃវិនិយោគ រួមជាមួយនឹងការរកប្រាក់ចំណេញប្រចាំថ្ងៃ នេះមានន័យថារាល់ថ្ងៃផ្នែកតូចមួយនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានវិនិយោគនឹងត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកវិញ ការដកចេញមុនដំបូងនៃ «តួ» នៃការវិនិយោគមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនទេ
ការវិនិយោគបរិមាន (កង់ទិច)
វឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រខ្លាំងអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការគណនាក្នុងរយៈពេលខ្លី ដោយសារនេះយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគបរិមាណស្មុគស្មាញត្រូវបានបង្កើត គោលដៅរបស់ពាណិជ្ជករគឺកំណត់លំនាំដដែលៗនិងគំរូរបស់វា ព័ត៌មាននេះអនុញ្ញាតឱ្យព្យាករណ៍ពីចលនានៃតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ការវិនិយោគបរិមាណបានវិវត្តហើយបានក្លាយជាវិធីសាស្រ្តឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់ ការរួមផ្សំគ្នានៃវិធីសាស្រ្តថ្មីជាមួយវិធីសាស្រ្តបែបប្រពៃណីអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងនិងបង្កើនប្រាក់ចំណេញសក្តានុពល
មូលនិធិនៃការវិនិយោគបរិមាន (កង់ទិច)
មូលនិធិនៃការវិនិយោគបរិមានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកង់ (quantitative) ទិចឬជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ (systematic) គឺជាមូលនិធិវិនិយោគដែលប្រើច្បាប់នៃគណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់និងការវិភាគព្យាករណ៍ដើម្បីព្យាករណ៍តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ អាយអេ កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ អំណាចកុំព្យូទ័រគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដំណើរការវិនិយោគដែលពឹងផ្អែកសំខាន់លើចំណេះដឹង អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជំនួសឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនេះគឺជានេះគឺជាអ្វីដែលបែងចែកមូលនិធិកង់ទិចពីមូលនិធិការពារហានិភ័យតាមបែបប្រពៃណីនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
ផែនការធ្វើទីផ្សារជំហាន
ផែនការទីផ្សារមួយក្នុងចំណោមផែនការទីផ្សារជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្ម MLM ដែលតាមពិតគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃផែនការពីរគឺផែនការជំហានដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់សម្រាប់បរិមាណក្រុមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងការបំបែកមួយដែលអ្នកត្រូវបានទូទាត់សម្រាប់មនុស្សដែលបាន «ចែកខ្លួនពី» ជាមួយនឹងកម្មវិធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ ឧទាហរណ៍រង្វាន់នៅក្នុងទំរង់នៃភាពខុសគ្នាភាគរយរវាងគុណវុឌ្ឍិ ផែនការនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែកចាយរីកចម្រើនទាក់ទងនឹងចំនួនរង្វាន់និងឈានមុខមេដឹកនាំដែលបានអញ្ជើញគាត់ទៅរចនាសម្ព័ន្ធ
ទិន្នផលប្រែប្រួល
អត្រាដែលមិនត្រូវបានកំណត់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានគណនាយោងតាមរូបមន្តដែលបានបញ្ជាក់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនិងដែលប្រែប្រួលពី 0 ទៅ 1,5%
បុព្វលាភជំហាន (ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់គុណវុឌ្ឍិ)
រង្វាន់ពី 5 ទៅ 21% អាស្រ័យលើកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួននិងទំហំនៃរចនាសម្ពន្ធ័ដែលអនុញ្ញាតឱ្ដៃគូអាជីវកម្មទទួលបានភាគរយនៃការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូនិងបង្កើននៅពេលសម្រេចបាននូវគុណវុឌ្ឍិជាក់លាក់ តាមបច្ចេកទេសនេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់លីនែអ៊ែរដែលកើនឡើងនៅពេលទទួលបានគុណវុឌ្ឍិភាគរយបន្ទាប់ ភាគរយនៃប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវបានទាក់ទាញអាស្រ័យលើ «គុណវុឌ្ឍិភាគរយ» របស់អ្នក នៅក្នុងប្រភេទនៃប្រាក់រង្វាន់នេះមាន «ច្បាប់បង្ហាប់» ដែលមានន័យថាអ្នកទទួលបានភាពខុសគ្នានៃរង្វាន់រវាងឋានៈ
ច្បាប់បង្ហាប់
ច្បាប់បង្ហាប់ថាមវន្ត (ច្បាប់ផ្នត់) នេះគឺជានៅពេលដែលអ្នកចែកចាយសកម្មជាងពីកំរិតទាប (downstream) ដែលបានបញ្ចប់គុណវុឌ្ឍិត្រូវបានទាញជាបណ្តោះអាសន្នទៅកន្លែងរបស់អ្នកចែកចាយដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេ
គុណវុឌ្ឍិភាគរយ
កម្រិតដែលត្រូវបានចាត់ឱ្យទៅដៃគូអាជីវកម្មនៅពេលមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់: បរិមាណសរុបនៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់ដៃគូដែលបានអញ្ជើញដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទាត់ទី 1 និងបរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគនៅក្នុងរចនាសម្ពន្ធ័នៅកម្រិតមួយដែលគ្មានកំរិតទេ
បរិមាណសរុបនៃកញ្ចប់វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន
នៅក្នុងកម្មវិធីដៃគូនេះគេអាចទិញនិងមានកញ្ចប់វិនិយោគជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា នៅពេលគណនាគុណវុឌ្ឍិផលបូកនៃកញ្ចប់ទាំងអស់ត្រូវយកមកពិចារណា
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់ដៃគូដែលបានអញ្ជើញដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទាត់ទី 1 និងនៅជម្រៅ
គំនិតនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលការផ្តល់កម្រិត «គុណវុឌ្ឍិភាគរយ» និងបង្គរនៃ «បុព្វលាភជំហាន» និងគិតពីបរិមាណនៃការវិនិយោគទាំងអស់របស់ដៃគូបន្ទាត់ទីមួយ
បរិមាណនៃបន្ទាន់ទីមួយ
បរិមាណសរុបនៃកញ្ចប់វិនិយោគរបស់ដៃគូនៃបន្ទាត់ទីមួយទាំងអស់
បុព្វលាភភាពជាអ្នកណែនាំ
ប្រាក់រង្វាន់ដែលដៃគូអាជីវកម្មទទួលសម្រាប់ការបំពេញលក្ខនណ្ឌគុណវុឌ្ឍិដើម្បីបិតស្ថានភាព «អ្នកណែនាំ» ស្ថានភាព «អ្នកណែនាំ» ជាកើនឡើងនិងគ្មានការកំណត់ពេលសម្រាប់សមិទ្ធិផលវាទេ