អ្នកឯកទេស Antares តាមដានមតិយោបល់និងគិតពីបំណងប្រាថ្នារបស់ដៃគូ
សូមអានព័ត៌មានស្តីពីក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវចុះឈ្មោះ យើងគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុនទាំងនេះនាពេលអនាគត សូមបោះឆ្នោតឱ្យពួកគេមួយឬសរសេរមតិរបស់អ្នក
ព័ត៌មានខ្លីអំពីក្រុមហ៊ុន

ការពិពណ៌នារបស់ក្រុមហ៊ុន
សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកសារ

ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់វិនិយោគិន
ឯកសារក្រុមហ៊ុន
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូមអរគុណសម្រាប់ការដាក់ពាក្យរបស់អ្នក!
ពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើម្រាប់ដំណើរការដោយជោគជ័យស យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅលោក/លោកស្រីក្នុងពេលឆាប់ៗ
Catalyst Limited
ប្រភេទ:
ក្រុំហ៊ុនវិនិយោគ
កាលបរិច្ឆេទ​ចុះបញ្ជីនៃក្រុំហ៊ុន:
1994
ផលចំណេញសម្រាប់វិនិយោគិន:
ដល់ 2% ប្រចាំថ្ងៃ
ដំណាក់កាលបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុន:
 • សវនកម្មលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួន 138
 • ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយ
 • រង់ចាំការបើកដំណើរការ
Synergy
ប្រភេទ:
ក្រុំហ៊ុនវិនិយោគ
កាលបរិច្ឆេទ​ចុះបញ្ជីនៃក្រុំហ៊ុន:
04.05.2019
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់វិនិយោគិន
ឱកាសឱ្យទិញទំនិញនិងសេវាកម្មសម្រាប់ 25-70% នៃតម្លៃរបស់វា
ដំណាក់កាលបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុន:
 • សវនកម្មលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួន 138
 • ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយ
 • រង់ចាំការបើកដំណើរការ
Nexus Trust Managment
ប្រភេទ:
ក្រុំហ៊ុនវិនិយោគ
កាលបរិច្ឆេទ​ចុះបញ្ជីនៃក្រុំហ៊ុន:
22.12.2019
ផលចំណេញសម្រាប់វិនិយោគិន:
ពី 0,35 ដល់ 1.8% ក្នុងមួយថ្ងៃ
ដំណាក់កាលបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុន:
 • សវនកម្មលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួន 138
 • ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយ
 • រង់ចាំការបើកដំណើរការ
Aristo Investment Management Limited
ប្រភេទ:
ក្រុំហ៊ុនវិនិយោគ
កាលបរិច្ឆេទ​ចុះបញ្ជីនៃក្រុំហ៊ុន:
2004
ផលចំណេញសម្រាប់វិនិយោគិន:
ដល់ 1.5% ក្នុងមួយថ្ងៃ
ដំណាក់កាលបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុន:
 • សវនកម្មលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួន 138
 • ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយ
 • រង់ចាំការបើកដំណើរការ
Global Trade Union
ប្រភេទ:
ក្រុំហ៊ុនវិនិយោគ
កាលបរិច្ឆេទ​ចុះបញ្ជីនៃក្រុំហ៊ុន:
2015
ផលចំណេញសម្រាប់វិនិយោគិន:
​រហូតដល់ 75% ក្នុងមួយខែ
ដំណាក់កាលបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុន:
 • សវនកម្មលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួន 138
 • ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយ
 • រង់ចាំការបើកដំណើរការ
Boco Coin
ប្រភេទ:
ក្រុំហ៊ុនវិនិយោគ
កាលបរិច្ឆេទ​ចុះបញ្ជីនៃក្រុំហ៊ុន:
21.04.2020
ផលចំណេញសម្រាប់វិនិយោគិន:
​រហូតដល់ 1.2% ក្នុងមួយថ្ងៃ
ដំណាក់កាលបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុន:
 • សវនកម្មលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួន 138
 • ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយ
 • រង់ចាំការបើកដំណើរការ
យកអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅកម្រិតបន្ទាប់ ជាមួយ Antares
ទីផ្សារទំនើបគឺពោរពេញទៅដោយការផ្តល់ជូនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុន ភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវបានឧទ្ទិសដល់តំបន់ជាក់លាក់មួយ: ការកែលម្អការផ្សព្វផ្សាយ ការបង្កើតវេបសៃលក់ឬបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការលក់ នេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរយៈពេលវែងនិងឆាប់រហ័ស
Antares ផ្តល់ដល់ក្រុំហ៊ុន ដំណោះស្រាយស្មុគស្មាញ ដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធទាំងមូលនិងមិនមែនផ្នែកតែមួយទេ យើងបានផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនអស់រយៈពេលជាង 14 ឆ្នាំមកហើយ
«គោលដៅរបស់យើងតែងតែជាការបង្កើតផលិតផលដែលដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្ស យើងតែងតែជឿជាក់ថាមិនត្រឹមតែសហគ្រិនអ្នកមានដែលអាចមានលទ្ធភាពអោយធ្វើពាណិជ្ចកម្មទែន៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សវណ្ណៈកណ្តាលធម្មតាដែរ នៅលើវេទិកា Antares យើងនាំមនុស្សរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក» ស្ថាបនិក Antares Alex Richter
ដំណោះស្រាយ ដែល Antares ផ្តល់
សវនកម្មពហុដំណាក់កាលនៃផលិតផលមាន
ការបង្កើតនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវេបសៃរបស់ក្រុមហ៊ុន
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃច្រកផ្លូវទូទាត់កណ្តាលសម្រាប់ការទូទាត់ទ្វេភាគី (អតិថិជននិងក្រុមហ៊ុន)
ការអភិវឌ្ឍឬបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្របុគ្គលសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញការវិនិយោគ
ការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញលើបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយយើង
តើយើងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនណា សម្រាប់ការចុះបញ្ជី
រៀងរាល់ខែយើងទទួលបានពាក្យសុំជាច្រើនសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ យើងពិនិត្យមើលពាក្យសុំនីមួយៗប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 2020 យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគយ៉ាងសកម្មហើយនៅឆ្នាំ 2021 យើងនឹងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍក្រុំហ៊ុនការចាប់ផ្តើម
ក្រុំហ៊ុនវិនិយោគ
ក្រុំហ៊ុនការចាប់ផ្តើម
ក្រុំហ៊ុន MLM
អាជីវកម្មមធ្យមនិងធំ
 • 2020 ឆ្នាំការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុនវិនិយោគយ៉ាងសកម្ម
 • 2021 ឆ្នាំរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្រុំហ៊ុនការចាប់ផ្តើម


ប៉ារ៉ាម៉ែត្រជ្រើសរើស ក្រុំហ៊ុនដៃគូ
ក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវបានធ្វើតេស្តយោងទៅតាមប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំនួន 138 យើងពិនិត្យមើលការអនុលោមតាមច្បាប់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ វាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើទីផ្សារ

បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអ្នកសេដ្ឋកិច្ច នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មេធាវី គណនេយ្យករ អ្នកជំនាញពន្ធ អ្នកជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកទីផ្សារពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលទទួលបាននិងផ្តល់របាយការណ៍ អាស្រ័យលើប្រភេទក្រុមហ៊ុនយើងសូមអញ្ជើញអ្នកជំនាញបន្ថែមដូចជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីឬភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ការសំរេចចិត្តជាទូទៅលើផលចំណេញសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងហានិភ័យត្រូវបានធ្វើឡើង
PDF Audit Document
5 748 Kb
ឯកសារពិពណ៌នាអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដៃគូ
ដំណាក់កាលពិនិត្យ ក្រុំហ៊ុន
1. ពាក្យសុំ
ក្រុមហ៊ុនទុកសំណើនៅលើវេបសៃ
2. ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ
ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួន 138
3. ការវិភាគ
ព័ត៌មានដែលទទួលបានត្រូវបានវិភាគ
៤ លទ្ធផល
លទ្ធផលនៃការធ្វើសវនកម្មត្រូវបានសង្ខេបហើយរបាយការណ៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុន
សារសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ ក្រុមហ៊ុន
នៅក្នុងសន្និសីទសហគ្រិនជាច្រើននាក់បានមករកខ្ញុំហើយបង្ហាញការភ័យខ្លាចថាពួកគេមិនអាចឆ្លងកាត់តេស្តនេះទេព្រោះវាហាក់ដូចជាមិនអាចអនុវត្តតាម 138 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះមានក្រុមហ៊ុនដែលបានឆ្លងកាត់តេស្តនេះហើយ

ដំបូន្មានសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានការសង្ស័យគឺព្យាយាម ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់លើអាជីវកម្មរបស់អ្នក ត្រូវដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើវាឱ្យបានល្អនិងស្មោះត្រង់ហើយសំខាន់បំផុតអ្នកចង់រីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់អ្នក នេះមានន័យថាយើងប្រាកដជានៅលើបន្ទះតែមួយ សហគ្រិនខុសគ្នាពីមនុស្សសាមញ្ញដែលពួកគេមិនខកខានឱកាសដែលជីវិតផ្តល់ឱ្យពួកគេ ដូច្នេះខ្ញុំស្នើឱ្យអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ

ដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅលើវេបសៃ ឆ្លងកាត់ដំណើរការជ្រើសរើសហើយក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដៃគូជាទីដំបូងនៃសហគមន៍សកល Antares
ព័ត៌មានខ្លីអំពីក្រុមហ៊ុន

ការពិពណ៌នារបស់ក្រុមហ៊ុន
សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកសារ

ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់វិនិយោគិន
ឯកសារក្រុមហ៊ុន
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សូមអរគុណសម្រាប់ការដាក់ពាក្យរបស់អ្នក!
ពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើម្រាប់ដំណើរការដោយជោគជ័យស យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅលោក/លោកស្រីក្នុងពេលឆាប់ៗ